OnePlus vyvíjal vlastné smartwatch, ktoré sa však do výroby nikdy nedostanú. Pozrite si ich nákresy

banner-oneplus-3
E?te minulý rok sa internetom za?ali ?íri? správy o tom, ?e spolo?nos? OnePlus vyvíja vlastné smartwatch. Túto informáciu potvrdil jeden zo samotných zakladate?ov tejto úspe?nej spolo?nosti, Pete Lau. Ten v?ak následne priznal, ?e kvôli silnej konkurencii sa rozhodli vývoj týchto hodiniek ukon?i?.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Spolo?nos? OnePlus sa chce zameriava? hlavne na smartfóny a tým pádom by nové inteligentné hodinky predstavovali zbyto?nú zá?a?. Napriek tomu, ?e sa reálnej skúsenosti s týmito hodinkami asi u? nikdy nedo?káme, máme mo?nos? si ich prezrie? na podrobných nákresoch. Tie uverejnil CEO spolo?nosti, Carl Pei, na sociálnej sieti Twitter spolu so slovami: ,,?o raz mohlo by?, no nikdy nebude“. Tieto slová nazna?ujú, ?e hodiniek od OnePlus sa v doh?adnej dobe takmer ur?ite nedo?káme. Nákresy pochádzajú z minulého roka a ukazujú viacero mo?ných dizajnov, ktoré táto ?ínska spolo?nos? zva?ovala.

ONEPLUS 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>Dizajnová stránka je skuto?ne jedine?ná a tak nám mô?e by? poriadne ?úto, ?e tieto smart hodinky nikdy nebudú predstavené. Hodinky taktie? ponúkali mo?nos? rýchlej a jednoduchej výmeny remienkov. Men?ou náplas?ou na fakt, ?e vlastných smartwatch sa od výrobcu OnePlus nedo?káme mô?e by? vä??ia starostlivos? o najnov?iu vlajkovú lo? OnePlus 3. Nie je náhodou ?koda, ?e sa spolo?nos? rozhodla zatrati? tieto dizajnovo ve?mi podarené hodinky?

Zdroj: Androidauthority.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]