?ínska spolo?nos? OnePlus len nedávno predstavila najnov?iu vlajkovú lo? pre rok 2017, a to model OnePlus 5, ktorý dizajnom neohúril, naopak výkonom rozhodne pote?il. Prví majitelia ale hlásia problémy s displejom, ku ktorým sa u? stihol vyjadri? aj samotný výrobca. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O tom, ?e v prípade nového zabijaka vlajkových lodí ide o skvelý smartfón, sved?ia v?etky ?pecifikácie, ktorými exceluje v ka?dom jednom smere. Výkon mu zaru?uje Snapdragon 835 spolu s masívnymi 8 GB RAM pamäte (v najvýkonnej?ej verzii) a 128 GB úlo?iskom. Displej disponuje 5,5″ uhloprie?kou a ponúkne dnes u? pomerne be?né FullHD rozlí?enie.


zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

V prípade displeja sa mnohí majitelia s?a?ujú na tzv. ?jelly? efekt, ktorý je mo?né spozorova? najmä pri rýchlej?om scrollovaní. Nezastihlo to v?etky modely a chybu hlási len men?ia ?as? pou?ívate?ov, ktorí si smartfón zakúpili hne? po predstavení. Výrobca sa u? stihol vyjadri?, ?e tento problém je v poriadku a nie je to ?iadna technická vada. To, ako tento ne?iadúci efekt vyzerá, si mô?e? pozrie? vo videu ni??ie.

Pozorní pou?ívatelia z XDA komunuity pri?li aj na pravdepodobnú prí?inu tohto efektu. Pod?a nich je mo?né, ?e problém zaprí?inila orientácia displeja, ktorý je oproti minulej vlajkovej lodi oto?ený o 180°. Dokonca sa jednému ?lenovi komunity podarilo dopátra? ku riadku v zdrojom kóde, ktorý jasne in?truoval k regulácii displeja o 180°. Ni??ie mô?e? vidie? porovnanie orientácie displeja v prípade star?ieho modelu 3T a najnov?ej 5-ky.


zdroj: Reddit

Tento problém sa pri zmene orientácie displeja o 180° podarilo eliminova? a smartfón ?iadnym podobným efektom nedisponoval. Pod?a pou?ívate?ov to v?ak nerie?i celkový problém, a preto oslovili samotného výrobcu. Ten sa k tejto veci vyjadril nasledovne:

?OnePlus 5 pou?íva rovnako kvalitné AMOLED panely ako tomu bolo pri v?etkých doteraj?ích zariadeniach. Obdr?ali sme odozvu od malej skupiny pou?ívate?ov, ktorí tvrdili, ?e ob?as zaznamenali jemný vizuálny efekt pri scrollovaní. Ide o normálnu vec a v?etky displeje v zariadeniach sú rovnaké.?

Je mo?né, ?e OnePlus v najbli??ích d?och vydá aktualizáciu, ktorá tento efekt bu? úplne eliminuje, alebo ho s?asti opraví. Ka?dopádne, radi by sme vedeli, ?i niekto tento problém spozoroval aj medzi vami. Ak áno, pode? sa s nami o tvoju skúsenos? v komentári ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak