Spolo?nos? OnePlus si za tie roky svojej pôsobnosti získala mno?stvo skalných fanú?ikov. Najmä rok 2016 priniesol smartfóny, ktoré doslova otriasli technologickým svetom ako takým. Dôvod? Ten je skuto?ne ve?mi prostý.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

OnePlus 3 pred letom minulého roka spôsobil hotový o?ia? a fanú?ikovia ho pokojne uprednostnili aj pred Samsungami ?i iPhonmi. Nielen?e 3-ka pôsobila nesmierne luxusným dojmom, ale dokázala ponúknu? aj ?pi?kový (sná?) ten najlep?í zá?itok z pou?ívania Androidu, nekompromisný výkon a na pomery svojej ceny aj nad?tandardne vybavený fotoaparát. Ak sa teda toto v?etko spojilo, vzniklo zariadenie, ktoré sa predávalo e?te lep?ie ako teplé ro?ky. A neodolal som ani ja. Od mája 2016 som teda hrdo pou?íval OnePlus 3 ako primárny smartfón s prestávkami, kedy som ho musel odlo?i? kvôli recenziám.

OnePlus 3zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Za takmer rok sa toho v?ak ve?a zmenilo. OnePlus ponúka perfektné aktualizácie formou ?astej?ích stabilných verzií ?i testovacích zostavení s ozna?ením OpenBeta, nadstavba OxygenOS je e?te lep?ia a ja mám ?oraz vä??mi umocnený pocit, ?e táto kúpa bola perfektná. Av?ak predsa len sa tu objavila jedna zásadná chyba, ktorú som tro?ku ?a??ie ?predýchaval?. Koncom minulého roka sa toti? spolo?nos? ne?akane rozhodla, ?e 3-ku úplne zru?í a namiesto nej vypustí do éteru vylep?ený model 3T. Ten mal sp??a? podobnú úlohu ako medzigenera?né iPhony s prívlastkom S v názve.

OnePlus 3Tzdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Sprvu som to pova?oval ako poriadnu ranu pod pás, no nieko?ko tý?d?ov po predstavení som sa pevne rozhodol, ?e vábeniu vylep?ení, i ke? minoritných, odolám a nechám si OnePlus 3. Nemohol som urobi? lep?ie, naozaj! V týchto d?och sa mi ale do rúk v?ak ono 3T-?ko dostalo, a tak som sa rozhodol, ?e ti neprinesiem plnohodnotnú recenziu, ke??e vylep?ení nie je a? to?ko, no namiesto toho ti opí?em moje dojmy toho hlavného ako dlhodobý vlastník vlajkového smartfónu od OnePlus.

Nenechaj si ujs?
Nemusí? si kúpi? Apple ?i Samsung, aby si mal perfektný smartfón! Tento kúsok je jasným dôkazom

OnePlus 3zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Prvou výraznej?ou zmenou je nové farebné prevedenie s ozna?ením Gun Metal, ktoré nahradilo klasickú striebornú farbu na 3-ke. V tomto prípade sa musím prikloni? na stranu 3T, nako?ko práve táto farba priná?a e?te vä??í dojem luxusu. Na zov?aj?ku tak okrem tejto vlastnosti ?iadnu zmenu nepostrehne?. Mô?e? teda po?íta? s prémiovým a hlavne tenkým telom v hliníkovom prevedení, s výborným 5,5-palcovým Optic AMOLED displejom, skenerom odtla?kov prstov v domovskom senzorovom tla?idle ?i stále vystupujúcou optikou fotoaparátu.

E?te vy??í výkon

OnePlus 3Tzdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Najvýraznej?ie zmeny sa ukrývajú pod kapotou. Stále patri?ne výkonný Snapdragon 820 toti? nahradil e?te výkonnej?í Snapdragon 821, av?ak pri reálnom pou?ívaní ?i hraní hier si rozdiel ur?ite nev?imne?. Vy??í výkon 821-ky je vidite?ný najmä v benchmarkoch. Oba smartfóny majú navy?e 6 GB pamäte RAM a 64 / 128 GB (len v prípade 3T) interného úlo?iska. Navy?e plný potenciál výkonného hardvéru naplno vyu?íva perfektne odladená nadstavba OxygenOS, ktorá je v rámci Androidu spolu s Pixelmi bezkonkuren?ná. Svi?né animácie, dokonalý multitasking ?i praktické fi?úrky tak výrazným spôsobom zdokona?ujú pou?ívanie.

OnePlus 3T

OnePlus 3

Jeden z najlep?ích mobilných fotoaparátov


zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Pri fotoaparáte sa dotkli zmeny jedine prednej selfie kamery, ktorá disponuje na vlas rovnakým rozlí?ením ako hlavný fotoaparát – teda 16 MPx. Výsledné fotografie hrajú síce trochu v prospech 3T, no tento jav je dosiahnutý výhradne softvérovými vylep?eniami, ktoré in?inieri rozhodli zakomponova? do aktuálnej vlajkovej lodi výrobcu.

V?etky fotografie v plnom rozlí?ení nájde? tu

Tieto výborné výsledky boli dosiahnuté najmä pou?itím sníma?a Sony IMX298, ktorý podporuje nahrávanie 4K videa, slow-motion v HD pri 120 fps, má fázové zaostrovanie PDAF, optickú / elektronickú stabilizáciu obrazu ?i clonu f/2.0, ktorá umo??uje vytváranie kvalitných záberov aj po?as zhor?ených svetelných podmienok. 

4K video z OnePlus 3 

Batéria je azda najlep?ím vylep?ením!

Pre mnohých je pravdepodobne najzásadnej?ou zmenou zvä??ená batéria, ktorá v prípade OnePlus 3T narástla na slu?ných 3400 mAh z pôvodných 3000 mAh. Mo?no sa ti to nezdá ako nejaký obrovský rozdiel, no pri pou?ívaní rozdiel cíti? je, aj ke? len v rovine nieko?kých desiatok minút zapnutej obrazovky. Snahu v?ak výrobcovi uprie? nemô?em, a tak má u m?a týmto krokom rozhodne bod navy?e. ?peciálnou vlastnos?ou na záver je potom dobre známa rychlonabíjacia technológia Dash Charge, v?aka ktorej dobije? smartfón na 100 % u? za bleskových 60 minút.

Výsledky výdr?e z môjho náro?nej?ieho pou?ívania si mô?e? pozrie? na snímkach ni??ie, kedy som preva?ne surfoval na internete, pou?íval najznámej?ie sociálne siete, pozeral videá cez YouTube ?i po?úval cez skladby cez slu?bu Spotify. Výdr? hodnotím na výbornú a jeden celý de? náro?nej prevádzky nie je pre OnePlus 3T absolútne ?iadny problém.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | OnePlus 3: Do tretice v?etko dobré

V?etky zvy?né vlastnosti smartfónov sú si úplne, ale úplne rovnaké. Po roku pou?ívania OnePlus 3 som ti teda trochu neskor?í upgrade na vylep?ený model skuto?ne u?il. Nielen?e spolo?nos? opä? nesklamala, v tomto prípade sa te?ím na tohtoro?nú vlajkovú lo? e?te viac. ?ia?, pre m?a osobne je stále ve?mi nepochopeným krokom náhle zru?enie predaja klasickej 3-ky, ktorá by aj v roku 2017 pokojne dokázala ponúka? adekvátne atribúty aj náro?nej?iemu publiku.

OnePlus 3zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

OnePlus 3T kúpi? a? o 65 ? lacnej?ie ako na oficiálnej stránke!
Z?avový kupón OP3TSR

U? ?oskoro teda o?akávaj predstavenie OnePlus 5, ktoré má opä? zbúra? konkurenciu a mô?e? si by? istý, ?e sa na ?u pozriem akonáhle to bude mo?né. Verím teda, ?e sa ti môj tro?ku rozdielny poh?ad na aktuálnu vlajkovú lo? OnePlus pá?il. Pou?íva? aj ty nejaký smartfón od tejto nesmierne rýchlo rastúcej spolo?nosti? Daj mi vedie? v komentároch.

OnePlus 3Tzdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
32%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
4%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]