OnePlus 3 dostáva menší update v podobe OxygenOS 3.2.4

banner-oneplus-3OnePlus rozhodne patrí medzi spolo?nosti, ktoré sa sna?ia ponúknu? najlep?í hardvér za ?o najrozumnej?ie peniaze. Bez dobrej podpory a optimalizácie softvéru je v?ak výkonný hardvér len polovica cesty k úspechu. Aj navzdory nieko?kým softvérovým problémom sa OnePlus sna?í o ten najlep?í pou?ívate?ský zá?itok pri pou?ívaní OnePlus 3.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? zverejnila na svojom fóre správu o novej aktualizácii OxygenOS na verziu 3.2.4 pre OnePlus 3. Nejedná sa o ?iadnu ve?kú aktualizáciu a ide len o rýchlu opravu niektorých problémov, ktorými smartfón trpel. Ak máte nain?talovanú poslednú aktualizáciu, OTA balí?ek by mal ma? ve?kos? len 26 MB. Aktualizácia by mala rie?i? problémy s automatickým re?tartovaním smartfónu a taktie? by mala zlep?ova? kvalitu hovoru. Aktualizácia ?alej implementuje aj rôzne systémové opravy, ktoré výrobca neupresnil. Posledná vec, ktorej sa aktualizácia týka, je optimalizácia sie?ovej komunikácie. Balí?ek, bohu?ia?, neobsahuje nov?iu úrove? opráv zabezpe?enia. OnePlus dodal, ?e aj ke? u? bola aktualizácia vypustená, nemusí by? e?te dostupná pre v?etkých, nako?ko je k majite?om distribuovaná vo vlnách.

OnePlus 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Oxygen_3.2.4

Smutnou správou je, ?e pod príspevkom na fóre sa na?lo aj pár negatívnych komentárov, kde sa majitelia star?ieho OnePlus 2 pohor?ujú nad tým, ?i u? oni pre OnePlus nie sú dôle?ití. Vyzerá to tak, ?e výrobca nemá na opravy softvérových problémov star?ej vlajkovej lodi ?as alebo chce týmto spôsobom donúti? k potenciálnej kúpe nového smartfónu, ?o by ale ur?ite nebol rozumný ?ah.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.