Pre OnePlus 2 je dostupná beta aktualizácia na OxygenOS 3.0 založeného na Android Marshmallow

banner-oneplus2
OnePlus pre svoj model OnePlus 2 vydal beta verziu opera?ného systému OxygenOS 3.0, ktorý je postavený na základoch Android 6.0 Marshmallow. Mo?no teda nejde o aktualizáciu, na ktorú v?etci majitelia zariadenia ?akali. Vývoj updatu je u? takmer na konci a ?akajú ho len posledné úpravy, no k dispozícii na stiahnutie je u? teraz.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

OnePlus sa sprístupnením aktualizácie sna?í, v?aka spolupráci s u?ívate?mi, nájs? posledné nedostatky verzie a v?etko tak pripravi? na finálne vydanie opera?ného systému. Na stiahnutie a in?taláciu updatu nemusíte by? ?lenom OnePlus fóra a v?etko potrebné nájdete na stránke zákazníckej podpory výrobcu.

OnePlus 2 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>OnePlus 2
Nájs? tam mô?ete aj zoznam známych chýb, ktoré táto verzia obsahuje, a ktoré by ste mali zvá?i? pred samotnou in?taláciou aktualizácie. Po in?talácii beta verzii OxygenOS 3.0 musíte po?íta? napríklad s neúplnou jazykovou lokalizáciou, znovu si prejdete registráciou odtla?kov prstov a stretnú? sa mô?ete aj s problémovou rýchlos?ou wifi pripojenia. Stratia sa aj va?e nastavenia aplikácie Maxxaudio a niektoré iné aplikácie mô?u vy?adova? aktualizáciu na kompatibilné verzie s Android 6.0 Marshmallow. Obzvlá?? venujte pozornos? tomu, ?e návrat k predchádzajúcej verzii bude mo?ný len po úplnom vy?istení (wipe) va?ich dát. Ak vás teda tieto nedostatky znepokojujú, zrejme bude lep?ie po?ka? si na finálnu verziu systému.

OnePlus 2
OnePlus ?peciálne ?iada odozvu u?ívate?ov na správanie nového systému v sie?ach rôznych operátorov, výkon fotoaparátu ?i celkový výkon a výdr? batérie. Firmvér beta vydania je plne kompatibilný s OTA (Over-The-Air) aktualizáciami, tak?e ak sa teraz rozhodnete vyskú?a? a pomôc? OnePlus s testovaním OxygenOS 3.0, v budúcnosti mô?ete o?akáva? OTA aktualizáciu na nov?iu verziu. K hlavným inováciám patrí napríklad nové u?ívate?ské prostredie fotoaparátu, zlep?ený Shelf, vynovený výber pozadia, zlep?enie sníma?u odtla?kov prstov ?i zvý?enie bezpe?nosti. Zmeny postihli aj nastavenie povolení pre aplikácie a zobrazovanie upozornení. Samozrejmos?ou je zlep?enie výkonu a oprava chýb predchádzajúcej verzie opera?ného systému.

Zdroj: Androinauthority.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]