Výrobcovia smartfónov vo svojom portfóliu okrem klasických, prémiových a základných modelov ponúkajú aj odolné kúsky. Tie sa hodia najmä pre ???astlivov?, ktorým sa ?asto darí svoj smartfón nejakým spôsobom po?kodi?. Pri výbere nového modelu v?ak teraz nemusí? mí?a? ve?a pe?azí. Spolo?nos? Blackview má teraz pre teba obrnený model BV7000 za fantastickú cenu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj ke? sa odolné a obrnené kúsky nedostávajú ?asto do pozornosti pou?ívate?ov, ich úloha na trhu je nenahradite?ná. Práve tieto zariadenia toti? doká?u zvláda? náro?né podmienky, ktoré by iné modely nezniesli. Jedným z týchto odolných smartfónov je tie? Blackview BV7000, ktorý majite?ovi ponúkne vysokú odolnos? a slu?nú hardvérovú výbavu. Po stránke odolnosti vyniká tento model certifikáciou IP68, ktorá zabezpe?uje ochranu vo?i vniknutiu vody do h?bky 1,5 m po dobu a? 30 minút.

zdroj fotografie: Blackview

Kúpi? Blackview BV7000 za 119 ?

V tejto certifikácii je zahrnutá aj odolnos? vo?i vniknutiu prachu. Pre pohodlné pou?ívanie ho navrhol výrobca tak, aby príjemne sedel v ruke. V?aka kompaktným rozmerom a 5″ displeju s FullHD rozlí?ením nebude ma? pou?ívate? s ovládaním jednou rukou ?iaden problém. Obrazovku vo?i ?krabancom a nárazom chráni odolné sklo Gorilla Glass 3. generácie. Pod displejom sa nachádza trojica senzorových tla?idiel pre navigáciu v systéme. Vrchnú ?as? prednej strany obsadila selfie kamera s rozlí?ením 5 MPx.

zdroj fotografie: Blackview

Hlavný fotoaparát na zadnej stene priná?a rozlí?enie 8 MPx a clonu f/1.8, v?aka ?omu je mo?né vytvára? solídne snímky aj v zlých podmienkach. Zadnú ?as? pod fotoaparátom dop??a sníma? odtla?kov prstov, s ktorým majite? doká?e odomknú? smartfón u? za 0,1 sekundy. Modelu BV7000 dodáva výkon procesor MediaTek MTK6737T, ktorý sa skladá zo ?tyroch jadier. Ka?dé z nich pracuje na frekvencii 1,5 GHz. S procesorom v?ak kooperuje aj opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 2 GB. V?etky svoje osobné súbory si pou?ívate? mô?e ulo?i? do 16 GB vnútornej pamäte.

zdroj fotografie: Blackview

Tú je v?ak mo?né roz?íri? prostredníctvom microSD kariet o dodato?ných 32 GB. Potencionálneho majite?a rozhodne pote?í aj predin?talovaný Android vo verzii 7.0 Nougat. Blackview BV7000 ale nezaostáva ani po stránke konektivity. Priná?a toti? plnú podporu LTE sietí, v?aka ?omu ho pokojne mô?e? vyu?íva? aj u nás na Slovensku.

zdroj fotografie: Blackview

K tomu sa pridáva aj podpora DualSIM funkcionality, no jeden slot je mo?né nahradi? microSD kartou. Potrebnú energiu pre toto mon?trum dodáva 3500 mAh batéria. Za túto výbavu v?ak nezaplatí? ve?a, nako?ko Blackview BV7000 je v aktuálne dostupný iba skvelých 119 ?. Na výber je dokonca hne? nieko?ko farebných prevedení. Pri kúpe v?ak treba ráta? aj s mo?nos?ou ?al?ích poplatkov DPH vo vý?ke  20 % z ceny zariadenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]