Hoci je ponuka smartfónov skuto?ne bohatá a doká?e si z nej vybra? takmer ka?dý, v?dy sa nájde priestor pre mladých ambicióznych výrobcov, ktorí sa sna?ia prerazi? s nie?ím netradi?ným. Presne taká je aj spolo?nos? Zoji, ktorá vo svojom portfóliu skrýva poriadne odolné zariadenia so zaujímavou výbavou a e?te zaujímavej?ou cenou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zoji Z6

Cena: 55 ?

zdroj fotografie: Zoji

Tento smartfón u? na prvý poh?ad dáva v?etkým najavo, ?e to so zvý?enou odolnos?ou myslí skuto?ne vá?ne a nejedná sa tak o ?iadny marketingový ?ah. Agresívny a robustný dizajn pôsobí celistvo a perfektne zapadá do zariadenia tohto typu. Po kon?truk?nej stránke sa dostalo na hliníkový rám a pogumovaný plast, ktorý zabezpe?uje vysokú odolnos? vo?i pádom ?i nárazom. Predná strana tohto prístroja nesie 4,7-palcový HD displej, nad ktorým je umiestnená 2 MPx selfie kamera. Priestor pod zobrazovacím panelom je zas vyplnený trojicou senzorových tla?idiel, ktoré slú?ia na rýchlu orientáciu v systéme Android 6.0 Marshmallow.

zdroj fotografie: Zoji

Kúpi? Zoji Z6 za 55 ?

Na zadnej strane nájde? hlavný 5 MPx fotoaparát spolu s prisvetlovacím LED svetlom a skenerom odtla?kov prstov. V útrobách modelu Zoji Z6 sa skrýva 4 jadrový procesor MT6580, ktorý spolupracuje s opera?nou pamä?ou RAM na úrovni 1 GB. Interné úlo?isko je schopné po?a? 8 GB dát, pri?om ho tie? mo?no roz?íri? o ?al?ích 64 GB cez pamä?ovú microSD kartu v?aka hybridnej DualSIM funkcionalite. Dostalo sa aj na slu?nú 3000 mAH batériu ?i certifikáciu IP68, ktorá zabezpe?uje odolnos? vo?i vode a prachu. Takto vybavený smartfón so zvý?enou odolnos?ou si mô?e? zakúpi? u? za 55 ?, av?ak pre istotu bu? pripravený aj na dodato?nú platbu 11 ? za DPH.

Zoji Z7

Cena: 63 ?

zdroj fotografie: Zoji

Ak ale zhá?a? nie?o výkonnej?ie, no stále je pre teba dôle?itá zvý?ená odolnos?, mal by si sa poohliadnu? po lep?ie vybavenej verzii s názvom Zoji Z7. Tá sa mô?e pochváli? o nie?o podarenej?ím dizajnom, pri?om tie? ponúka vyrobenú z hliníka a odolného pogumovaného plastu. Prednú stranu tentoraz zdobí vä??í 5-palcový zobrazovací panel s rovnakým HD rozlí?ením, ktoré je vzh?adom na uhloprie?ku plne posta?ujúce. Oba fotoaparáty sa dostali zna?ného upgradu, pri?om ten predný doká?e vytvára? fotografie s rozlí?ením 5 MPx, zatia? ?o ten zadný s rozlí?ením 13 MPx. Pod týmto hlavným fotografickým sníma?om sa nachádza skener odtla?kov prstov.

zdroj fotografie: Zoji

Kúpi? Zoji Z7 za 63 ?

Zadná strana tie? ponúka dvojtónový LED blesk, hlasný reproduktor a logo výrobcu. Ten implementoval do útrob Z7-?ky 4-jadrový procesor MT6737 od spolo?nosti MediaTek, ktorému dopomáhajú 2 GB pamäte RAM. Interné úlo?isko je a? dvojnásobne vä??ie oproti tomu vo vy??ie uvedenom zariadení, tak?e ponúka 16 GB. Opä? ho mo?no pohodlne roz?íri? v?aka hybridnej DualSIM funkcionalite o ?al?ích 64 GB. Tento vybavenej?í model tie? ponúka 3000 mAh batériu, pri?om výrobca tentoraz myslel aj na ?na?e? LTE pásma. Zoji Z7 pritom stojí len 63 ?, no s jeho kúpou sa rozhodne poponáh?aj, nako?ko sa zásoby rýchlo mí?ajú. V prípade záujmu si tie? priprav 13 ? na platbu DPH.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]