Parlament schválil v piatok novelu zákona, ktorá sa týka aj obchodovania s virtuálnymi menami. Prevádzkovatelia služieb spojených s poskytovaním virtuálnej peňaženky a virtuálnych mien budú musieť mať živnostenské oprávnenie. Novela tiež umožní monitorovanie neobvyklých transakcií s virtuálnymi menami. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

Virtuálne meny nie sú na Slovensku žiadnym oficiálnym platidlom, ktoré by bolo kryté, a nejedná sa ani o oficiálne uznané elektronické platidlo. Aj v našej krajine sa však rozbehli mnohé služby a zmenárne, ktoré s týmito kryptomenami obchodujú.

Vláda chce preto prísnejší dohľad nad transakciami a upravila novelu zákona, ktorá zavádza nové pravidlá práve pre služby obchodujúce s týmito menami.

Obchodovanie s virtuálnymi menami čakajú na Slovensku zmeny

Novela zákona má nadobúdať účinnosť 1. novembra 2020. Následne budú musieť podnikatelia pri obchodovaní s kryptomenou vlastniť živnostenské oprávnenie. V novele bol zároveň definovaný pojem virtuálna mena, ktorá je v očiach zákona –

„digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať“.

Osoby obchodujúce s týmito menami sa stanú od novembra „povinnými osobami“, ktoré budú povinné sprístupňovať informácie o transakciách a službách spojených s virtuálnymi menami. Sem patrí aj poskytovanie virtuálnej peňaženky alebo zmenárne pre virtuálne meny.

„S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny, navrhuje sa medzi povinné osoby zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia.

Zároveň sa ustanovuje, že živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zanikne 28. februára 2021,“ píše sa v dôvodovej správe novely zákona.

Povinné osoby budú mať potom podobné povinnosti ako banky a iné finančné inštitúcie, budú musieť overovať svojich klientov, pričom sa nesmú spoliehať iba na register právnických osôb.

V prípade podozrenia je pri pochybných transakciách povinná osoba zbavená mlčanlivosti a je povinná poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní alebo finančnej spravodajskej službe potrebné informácie.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom