Spolo?nos? Nvidia, ktorá sa ?pecializuje predov?etkým v oblasti grafickým kariet, predstavila novú grafiku pre profesionálnu sféru. Je to mon?trum vo v?etkých smeroch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

??Musíme nájs? cestu po tom, ke? u? nebude mo?né uplatni? Moorove zákon“. Takto zneli úvodné slová CEO Nvidie Jen-Hsun Huanga na konferencii. Na mysli mal to, ?e o chví?u bude dosiahnutý limit tranzistorov a aj výrobného procesu, ktoré budú hrani?né pre kremíkové jadro. Spoluzakladate? Intelu, Gordon Moor, vyslovil toto pravidlo, ktoré hovorí, ?e ka?dých 18 mesiacov sa zdvojnásobí po?et tranzistorov, ktoré mô?u by? umiestnené na jeden integrovaný obvod, pri zachovaní rovnakej ceny. Týmto pravidlom sa riadia vä??inou procesory. Výnimkou nie sú ani grafické karty, av?ak tam je ?asový úsek o dos? dlh?í.


Zdroj fotografie: Nvidia

Nová grafická karta od Nvidie je zalo?ená na novej architektúre Volta s ?ipom GV100. Tá je vyrobená 12 nm procesom a je obrovská vo v?etkých oh?adoch. Len rozmery jadra sú 815 mm2 a nesie 21 miliárd tranzistorov. Je to najvä??ia plocha, akú kedy grafický ?ip dosiahol.

nvidia
Zdroj fotografie: Nvidia

Celý projekt stál spolo?nos? 3 miliardy dolárov. Výsledkom je grafická karta s neuvertite?nými 5120 CUDA jadrami. Hrubý výkon predstavuje 15 TFLOPS pri frekvencii 1455 MHz. 4096-bit zbernica spolo?ne so 16 GB GDDR5X pamä?ou dosahuje dátovú priepustnos? závratných 900 GB/s. Hlavnou novinkou je ale Tensor Core. Ide o ove?a efektívnej?ie násobenie matíc a je to prvok ur?ený priamo pre umelú inteligenciu. Pod?a Nvidie, výpo?ty, ktoré trvali na predchádzajúcej architektúre minúty, zvládne Volta v priebehu sekúnd.


Zdroj fotografie: Nvidia

Desktopová verzia, bohu?ia?, predstavená nebola. Vyu?itie nájde hlavne vo vývoji a strojovom u?ení. Prvé kusy by mali k majite?om dorazi? a? v priebehu tretieho a? ?tvrtého kvartálu. Cena pritom bude rádovo v tisíckach eur. Nedá sa uprie?, ?e Nvidia dohnala 12 nm technológiu na jej vrchol a ponúka obrovský výkon, av?ak dostupný len pre pár vyvolených alebo bohaté in?titúcie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak