Ve?ká rivalita medzi jednotlivými spolo?nos?ami panuje v ka?dom odvetví a inak tomu nie je ani pri výrobcoch grafických kariet. U? dlh?iu dobu je známe, ?e AMD pripravuje pre svojho rivala odvetu v podobe kariet Radeon RX Vega. O týchto novinkách nie je známych príli? ve?a detailov, no teraz na svojej ceste po svete ukazujú svoj herný potenciál. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? AMD prednedávnom od?tartovala svoju cestu po vybraných mestách, kde bude s firmou ASUS prezentova? silu svojich nových grafických kariet radu Radeon RX Vega. Tie zatia? verejnos? na vlastné o?i e?te nevidela a nestane sa tak a? do ich predstavenia. Svoj výkon v?ak teraz preukázali v Budape?ti, kde mohli ú?astníci vidie? poprvýkrát tú najlep?iu z nich priamo v akcii. Po hlavnom meste Ma?arska budú nasledova? aj ?al?ie mestá. Tentokrát ale pôjde o americký Portland a Los Angeles, kde sa dostanú u? o pár dní. Aby spolo?nos? poukázala na výkon, postavila svoju novú grafickú kartu zo?i vo?i najvä??iemu konkurentovi, NVIDIA GeForce GTX1080.

?Slepé? testovanie e?te pred premiérou

Svoje schopnosti si tieto grafické karty otestovali pri hraní titulu Battlefield 1 s rozlí?ením 3440×1440 pixelov. Vlajková lo? od AMD bola testovaná na po?íta?i s procesorom Ryzen 7, no pred o?ami verejnosti boli obe dôkladne ukryté. Hru mohli prítomní sledova? na zakrivených monitoroch, ale logá ich výrobcov boli taktie? zakryté. Jeden z nich v?ak pou?íval technológiu FreeSync s grafickou kartou Radeon RX Vega a ten druhý G-Sync spolu s NVIDIOU GeForce GTX1080. ?ia?, pri porovnávaní sa zdalo, ?e jeden systém za druhým mierne zaostáva, no nebol dostupný ?iaden spôsob ako zisti?, ktorý z nich to bol.

NVIDIAzdroj fotografie: YouTube/Marques Brownlee

Nenechaj si ujs?
Doká?e tento rok Intel konkurova? AMD? Pri tejto cene a výkone 16-jadrového Ryzenu to bude ma? extrémne ?a?ké

Karta GTX1080 od spolo?nosti NVIDIA v?ak hravo zvládne pri 4K rozlí?ení aj obnovovaciu frekvenciu 60 snímkov za sekundu, tak?e je mo?né, ?e práve za ?ou nová Vega zaostávala. Rozlí?enie testovanej hry toti? nebolo tak vysoké, aby pri ?om ?pi?ková grafická karta od Nvidie ?krívala?. Tento malý nedostatok bol rýchlo vyrie?ený a na prvý poh?ad neboli potom vidite?né takmer ?iadne rozdiely. Nane??astie, organizátori si dali zále?a? aj na utajení obnovovacej frekvencie, a tak nebolo mo?né vidie?, ko?ko ?fps? zvládajú oba systémy. Zaujímavej?ou informáciou v?ak bolo tvrdenie zástupcov spolo?nosti AMD, ?e medzi ich systémom a tým s konkuren?nou kartou je cenový rozdiel pribli?ne 260 ?.

Konkurenta porazí cenou

Ak vezmeme do úvahy, ?e AMD si za monitory s technológiou FreeSync pýta zhruba 170 ?, tak vo výsledku dospejeme k rozdielu medzi cenou za jednotlivé grafické karty. AMD Radeon RX Vega by oproti svojmu súperovi mohla by? po predstavení lacnej?ia o viac ako 90 ?. Bohu?ia?, doteraz nie sú dostupné detailné informácie ako spotreba energie, maximálny výkon ?i pracovná frekvencia. Nová Vega v?ak zrejme pracuje e?te so star?ou technológiou. Bez monitora s FreeSync funkciou teda zrejme nebude ma? oproti modelu GTX1080 príli? navrch.

zdroj fotografie: Screenshot/AMD/YouTube

Ten je na trhu u? viac ako rok a hrá?i si ho mô?u zakúpi? v rôznych verziách, ktoré doká?u posunú? zá?itok z hry na e?te vy??í level. Súboj týchto spolo?ností je síce viac ne? napínavý. To, ?i sa AMD podarí porazi? svojho odvekého konkurenta uká?e a? predstavenie nových kariet Radeon RX Vega, ktoré sa bude kona? u? v najbli??ích dvoch tý?d?och. Ve?mi zaujímavá bude rozhodne aj cenovka, ktorá ale mô?e vypoveda? o ich ?mierne okresaných? schopnostiach. Je v?ak príli? skoro na posudzovanie, ke??e grafické karty tejto rady od AMD e?te neboli predstavené.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]