banner-mi-notebook-air-13?ína tento tý?de? schválila nový zákon týkajúci sa kybernetickej bezpe?nosti, ktorého cie?om je boj proti terorizmu a hackingu, i ke? kritici hovoria, ?e má za úlohu posilni? cenzúru v krajine a s?a?i? podnikanie zahrani?ným technologickým firmám. Zákon bol prijatý v pondelok a vstúpi do platnosti v júni 2017.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Legislatíva od agentúr a spolo?ností vy?aduje najmä zlep?enie ich systému sie?ovej obrany. Vládny úradníci hovoria, ?e zákon je nevyhnutný k zmareniu rastúcej online hrozby.

„?ína je internetový gigant a ako jedna z krajín, ktoré ?elia najvä??ím bezpe?nostným rizikám, naliehavo potrebuje zriadi? dokonalé zabezpe?enie sietí pre právne systémy.“

Zahrani?né spolo?nosti silne kritizovali zákon tvrdeniami, ?e to bude ?kodi? podnikaniu a rastu obchodu. Zoznam kritických sektorov pokrýva ?iroké spektrum podnikov, vrátane telekomunikácií, dopravy a financií. ?al?ie ustanovenia vy?adujú, aby spolo?nosti na ukladanie osobných a obchodných dát vyu?ívali servery umiestnené v ?íne a poskytovali ?technickú podporu? pre orgány po?as vy?etrovania trestných ?inov. Tieto po?iadavky vyvolali obavy, ?e zahrani?né technologické firmy by mohli odhali? du?evné vlastníctvo alebo poskytnú? vláde ?zadné dvierka? k podnikaniu v krajine.

china-cyber-security

U? viac ako 40 firiem po?iadalo ?ínskeho premiéra Lia Keqianga o zmenu zákona, no sporné ustanovenie zostalo stále bez zmeny. ?Napriek ?irokému medzinárodnému znepokojeniu z korporácií a obhajcov práv trvajúcemu aj viac ako rok, ?ínske úrady pokra?ovali s týmto obmedzovaním práv bez robenia akýchko?vek zmysluplných zmien. U? aj tak ?a?ko cenzurovaný internet v ?íne potrebuje viac slobody, nie menej.?, povedal riadite? organizácie Human Rights Watch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
80%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.