Microsoft nie je iba spolo?nos?ou zaoberajúcou sa vývojom softvéru, ale zákazníkom ponúka aj svoje vlastné zariadenia. Portfólio tohto giganta sa dne?ným d?om rozrástlo o ?al?í model z rodiny tabletov Surface. Miesto klasického ?íselného ozna?enia ale nesie nový hybridný tablet prívlastok ?Pro?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? z Redmondu si predstavenie nechávala na tú správnu chví?u, ktorá nastala len nedávno v ?anghaji. V porovnaní s predchodcom v?ak táto novinka neprichádza s významnými vylep?eniami, no dostalo sa aj na vidite?nej?ie inovácie, ktoré pou?ívate? pocíti najmä pri dlhej práci. Hrubú výpo?tovú Silu dodáva 7. generácia výkonného procesora Intel Core i7 a Microsoft výrazne zapracoval aj na dlh?ej výdr?i batérie. V?aka tomu vydr?í prehráva? filmy ?i videá a? 13,5 hodín.

Microsoft Surface Pro
zdroj fotografie: Microsoft

Akumulátor v?ak nie je jedinou inováciou. Vylep?ená bola aj konektivita, v ktorej je teraz dostupná podpora v?etkých frekven?ných pásiem LTE sietí. Pre pohodlnú prácu, ?i u? v grafických programoch, alebo pri písaní skvelo poslú?i zbrusu nové pero Surface Pen. Microsoft pri návrhu myslel aj na kvalitu pántov, ktoré sú teraz spracované e?te dokonalej?ie a k tabletu plánuje predáva? aj príslu?enstvo rôzneho druhu. To v?ak bude mo?né zakúpi? iba samostatne.

Microsoft Surface Pro
zdroj fotografie: Microsoft

Nenechaj si ujs?
Windows 10 bude vyzera? fantasticky. V?aka novému Fluent Design

K dispozícii bude napríklad spomínané pero Surface Pen, ?peciálny nástroj Surface Dial alebo aj kryt. Spolu s touto novinkou predstavil gigant aj klávesnice Alcantra, ktoré v?ak budú dostupné a? po uvedení tabletu do predaja. Jeho hlavným lákadlom je ?pi?kový 13,5″ displej PixelSense s QHD rozlí?ením. Surface Pro bude rozhodne vyhovova? aj milovníkom hudby, ktorí si svoje ob?úbené skladby vychutnajú s reproduktormi Omnisonic.

Microsoft Surface Prozdroj fotografie: Microsoft

E?te vy??iu kvalitu reprodukcie zabezpe?uje podpora Dolby Audio Premium. Pre dostatok miesta na osobné ?i pracovné súbory umiestnil Microsoft do novinky ve?kú internú pamä?. Jej ve?kos? ale bude závisie? od kapacity opera?nej pamäte RAM. K dispozícií budú 3 varianty so 4, 8, 16 GB RAM pamä?ou, pri?om ve?kos? vnútorného úlo?iska dosahuje kapacitu 128, 256 a 512 GB. Celková hmotnos? je pritom len 1,25 kg.

Microsoft Surface Pro
zdroj fotografie: Microsoft

Ide tak o naj?ah?í hybridný tablet z rodiny Surface, aký kedy Microsoft vyrobil. Táto novinka bude u? ?oskoro dostupná na mnohých trhoch v Ázií, Amerike, ale aj Európe. O dostupnosti u nás na Slovensku zatia? nie sú známe bli??ie informácie, no pre nedo?kavcov Microsoft spustil na svojej oficiálnej stránke mo?nos? predobjednávky. V nej budúci majite? za tento skvelý tablet zaplatí pribli?ne 712 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]