banner-mi5s-plusSamsung Galaxy S8 je síce e?te ve?mi ?aleko, no u? teraz sa dozvedáme ve?mi podrobné informácie o azda najdôle?itej?ej vlajkovej lodi v celej histórii giganta. Kauza s modelom Note 7 poriadna po?kodila renomé spolo?nosti, a tak S8-?ka musí napravova? mno?stvo negatív od pou?ívate?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dávnej?ie sa k nám dostala informácia, v ktorej stálo, ?e vlajková lo? bude vybavená neuverite?ným 4K displejom, ?o mnohých doslova zarazilo. Pod?a nových podrobností priamo od jedného z dodávate?ov sa tento scenár nenaplní a bude na nás ?aka? tradi?ný 2K displej, ktorý v?etci ve?mi dobre poznáme u? nieko?ko rokov. Zá?a? na batériu pri 4K displeji je enormná a celková výdr? by bola ur?ite katastrofálna. Nehovoriac o tom, ?e aféra s vybuchujúcimi batériami, ku ktorej by sa e?te pridala vä??ia výpo?tová náro?nos? na celé zariadenie, sa v o?iach fanú?ikov nemô?e stretnú? s porozumením.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-s8-concept-8

Dodávate? rovnako potvrdil správy o odstránení tla?idla Domov, ktoré zdobí smartfóny Samsung u? od prvej generácie. Namiesto tohto tla?idla teda zrejme bude pou?itý ultrazvukový skener odtla?kov prstov s umiestnením priamo pod displejom. Hovorí sa aj o bezrámikovom displeji s doteraz najvä??ím pomerom k prednej strane. Oficiálne stanovisko od výrobcu taktie? potvrdilo prítomnos? nového asistenta s umelou inteligenciou Bixby, ktorý vyzve na súboj Siri a Google Asistenta.

samsung-galaxy-s8-concept-7

?ia?, dnes nás rovnako nepote?ili správy o mo?nom posunutí oficiálneho predstavenia, ktoré sa má kona? a? za?iatkom marca, namiesto pôvodného dátumu 27. februára. V ka?dom prípade, musíme ráta? s ?oraz ?astej?ím únikom informácií.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
73%
Chcem to
7%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]