Nielen Galaxy S8 od Samsung, ale aj Xiaomi Mi6 je jeden z najo?akávanej?ích smarfónov tohto roka. ?ínska vlajková lo? by mala prís? len nieko?ko dní po tej juhokórejskej, ?o znamená tvrdý súboj medzi týmito dvomi gigantami. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kým o juhokórejskom Galaxy S8 vieme u? takmer ka?dý detail e?te pred oficiálnym debutom, o Xiaomi Mi6 sa zatia? vedú len siahodlhé úniky, ktoré vyvracajú tie predchádzajúce. Najnov?ie informácie v?ak vyzerajú ve?mi vierohodne a reálne. Okrem detailnej?ích ?pecifikácií sa k nám dostali aj nie ve?mi kvalitné fotografie zadnej strany Mi6-ky spolu s neoficiálnym púta?om. Ten takisto zobrazuje zadnú stranu, na ktorej si mô?eme v?imnú? duálny fotoaparát spolu s LED bleskom, ktorý sa nachádza po jeho ?avici.

Xiaomi Mi6zdroj fotografie: Mydrivers

Pou?itie duálneho fotoaparátu v Xiaomi Mi6 nazna?ujú aj fotografie ochranného krytu, ktoré sú vraj ur?ené priamo pre tento smartfón. Nie je ?iadnou neznámou, ?e ?ínske spolo?nosti tretej strany, ktoré vyrábajú lacné kryty pre smartfóny, sa k známym prichádzajúcim smartfónom dostanú v predstihu. Je teda ve?mi pravdepodobné, ?e Mi6-ka bude ma? presne takýto tvar fotoaparátu a celkovej zadnej strany. Taktie? sa zdá, ?e Xiaomi opä? zvolí sklo ako materiál zadnej strany.

Xiaomi Mi6zdroj fotografie: Mydrivers

Na prednej strane sa má v prípade klasickej verzie usadi? 5,15″ FullHD displej s OLED panelom. ?oraz ?astej?ie sa v?ak spomína aj vä??ia verzia Xiaomi Mi6 Plus, ktorá by mohla disponova? displejom s uhloprie?kou 5,7″, pri?om ostatné parametre majú by? zhodné s displejom v Mi6. Obe verzie má pohá?a? Snapdragon 835 procesor, ktorého pou?itie v nedávnom Weibo príspevku nazna?ila aj samotná spolo?nos?. Mi6-ka by tak nakoniec naozaj mohla prís? s týmto ?pi?kovým ?ipsetom.

Referen?ný smartfón so Snapdragonom 835 v AnTuTu

zdroj fotografie: Dglte

Ako u? býva zvykom, aj Xiaomi Mi6 bude dostupné v nieko?kých pamä?ových verziách. Konkrétne by sa malo jedna? o verziu so 4 GB RAM a 64 GB pamä?ou, zatia? ?o pre najnáro?nej?ích bude dostupná verzia so 6 GB RAM a 128 GB úlo?iskom. Spolu s novým procesorom prichádza aj nová, omnoho výkonnej?ia grafika Adreno 540.

Duálny fotoaparát v Xiaomi Mi5S Plus

zdroj fotografie: Xiaomi

Mnohí skúsenej?í pou?ívatelia nám ur?ite dajú za pravdu, ?e najvä??ou slabinou smartfónov od Xiaomi je práve fotoaparát. S príchodom Mi6-ky by si v?ak Xiaomi mohlo svoju ?fotografickú reputáciu? napravi?. Duálny fotoaparát na zadnej strane má pod?a informácií vyu?íva? najnov?ie 19 MPx sníma?e od Sony, IMX400. Tie boli prvýkrát pou?ité v nadupanej Xperii XZ Premium. O?akáva sa aj pou?itie optickej stabilizácie obrazu, ktorá je u? vo vlajkových lodiach nevyhnutnos?ou.

Kúpi? Xiaomi Mi5 64 GB za 219 ?

Predstavenie najnov?ej vlajkovej lode ?ínskeho technologického giganta by malo prebehnú? u? 11. apríla, no spolo?nos? zatia? ni? oficiálne nepotvrdila. Informácie o Mi6-ke sú dr?ané v relatívne dobrej tajnosti a tak len ?as uká?e, ?ím nás Xiaomi nakoniec prekvapí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
7%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]