Len máloktorý produkt od Xiaomi sa v dne?nej dobe u? nepodarí dosta? za hranice ?íny. Najmä produkty inteligentnej domácnosti od podzna?ky MIJIA sú ur?ené primárne pre ?ínskych zákazníkov, no e-shopom ako je GearBest sa takmer v?dy podarí produkty zohna? a doda? ich aj k nám.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ie sa tak stalo s novou zubnou kefkou – Xiaomi DDYS01SKS. Tá ponúka vo?i predchodcom mnohé vylep?enia, ale aj zna?ne ni??iu cenu. Dizajn výrobca pri ?iadnom produkte vôbec nekomplikuje a spolieha sa na jednoduchos? a uhladenos?. Telo kefky obsahuje ?tyri indikátory, ktoré znázor?ujú ?tandardný re?im ?istenia, jemný re?im, prispôsobený re?im a stav batérie/Bluetooth. Re?imy sa prepínajú jediným tla?idlom, pri?om pou?ívate? si mô?e aj sám nastavi? ?as ?istenia, silu a iné vlastnosti.

zubná kefka
zdroj fotografie: Xiaomi

Predobjedna? zubnú kefku od Xiaomi za 43 ?
Kupón XMETOOTH

Hlava kefky je flexibilná aj oto?ná, ?ím je ?istenie zubov e?te dôkladnej?ie. Tak ako vä??ina produktov od MIJIA, aj zubná kefka je inteligentná. Pou?ívate? si ju teda mô?e spárova? so smartfónom a pomocou aplikácie pristúpi? k ?al?ím funkciám. Jednou z nich je analýza ?istenia zubov, ktorá skúma, ako si pou?ívate? ?istí zuby a poskytne mu informácie o ?ase ?istenia ?i vy?istenej oblasti. Na základe výsledných údajov potom pou?ívate? presne vie, v ktorých oblastiach má ?istenie zubov zlep?i?. Najvrchnej?ia ?as? obsahuje kvalitné mäkké ?tetiny s vysokou hustotou.

zubná kefka
zdroj fotografie: Xiaomi

Jedným z najhlavnej?ích komponentov je, samozrejme, motor, ktorý funguje na báze ultrazvuku pri 31 000 vibráciách za minútu. Ko?ko teda vyjde nová zubná kefka od Xiaomi/MIJIA nás, slovenských zákazníkov? E-shop GearBest zaradil kefku do predpredajovej ponuky za 43 ?, pri?om takáto cena sa dá dosiahnu? pou?itím kupónu XMETOOTH v ko?íku. Prijímanie predobjednávok kon?í 25. júla, pri?om doru?enie ponúka e-shop úplne zadarmo.


zdroj fotografie: Screenshot / GearBest

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.