U? je tomu nejaký ten piatok, ?o sa spolo?nos? HMD Global pri?inila o znovuzrodenie legendárnej fínskej Nokie. Konkrétne sa tak stalo pred pol rokom, kedy bol svetu oficiálne odhalený smartfón Nokia 6, ktorý bol kone?ne pohá?aný Androidom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Z tohto ?iadaného modelu sa najskôr mohli radova? len obyvatelia ?íny, no na konferencii MWC spolo?nos? HMD Global oznámila, ?e sa Nokia 6 onedlho dostane aj do iných kútov sveta. Aby toho nebolo málo, po svete nemala cestova? sama. Doprevádza? ju mali toti?to hne? dva ?al?ie smartfóny, menovite Nokia 3 a Nokia 5, ktoré zdie?ali viaceré vlastnosti práve so svojim výkonnej?ím a o nie?o málo star?ím súrodencom. Po?iato?nú eufóriu z ve?kého návratu legendy v?ak vzápätí vystriedalo mierne vytriezvenie. Ani po dvoch mesiacoch od ohlásenia globálnej dostupnosti sme sa toti?to ani jednej z noviniek nedo?kali. Tento fakt v?ak novej a lep?ej Nokii nemo?no zazlieva?, nako?ko za?ína prakticky od nuly.

nokiazdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Dne?ok v?ak znamená definitívny koniec bezcielnemu ?akaniu na tieto o?akávané novinky. Spolo?nos? HMD Global toti?to práve dnes organizovala konferenciu v Prahe, kde oznámila oficiálnu cenu a dátum za?iatku predaja nových Nokia zariadení. Na tejto konferencii sme sa, samozrejme, zú?astnili aj my, v?aka ?omu ti teraz mô?eme poda? detailné informácie z prvej ruky. Nokie 3, 5 a 6 oficiálne vstúpia do predaja na na?om a ?eskom trhu v júni. Najmenej vybavený model sa za?ne predáva? za odporú?anú cenu 149 ?.

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Stredný model bude stá? 199 ? a nakoniec najvýkonnej?í z tejto trojice, Nokia 6, ?a výjde na 249 ?. Okrem toho sa v?etci tí, ktorí si chcú pripomenú? legendárnu Nokiu 3310, mô?u te?i? na jej novú, omladenú verziu. Tá je klasicky tla?ítková a vyniká najmä dlhou výdr?ou na jedno nabitie. Jej cena bola stanovená na 59 ?.

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Aby toho nebolo málo, v?etky ?tyri zmienené prístroje sme si mohli priamo na akcií odohrávajúcej sa v stove?atej Prahe vyskú?a?. Nokia po novom síce patrí pod spolo?nos? HMD Global, no jedno je isté. Svojej skvelej povesti nezostala ni? dl?ná a v?etky nové modely sú ?pi?kovo spracované, pri?om ponúkajú elegantný a jednotný dizajnový jazyk. Inteligentná trojica zariadení be?í na takmer nedotknutom Androide Nougat, ktorý zabezpe?uje svi?né reakcie a taktie? je obohatený o Google Asistenta.

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Na úplný záver nám nedá nespomenú? slová Davida Pavlinica, ktorý okomentoval ?tart predaja nových telefónov od Nokie nasledovne: ?Máme extrémnu rados? z ohlasov, ktoré doposia? návrat zna?ky Nokia vyvolal. Je vidie?, ?e Nokia má v ?eskej republike a na Slovensku výlu?nú historickú pozíciu, na ktorú hodláme v plnej sile nadviaza?.?

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

zdroj fotografií: Patrik Tarics / FonTech

Na?e najnov?ie video na YouTube:
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]