Technologické portály a sociálne siete sú momentálne zaplnené informáciami o znovuzrodenej legende Nokia 3310. Fanú?ikovia, ktorí na jej predstavenie netrpezlivo ?akali, sa teraz rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina je s ?ou spokojná a tá druhá je sklamaná, preto?e od novej 3310-ny o?akávali vä??iu podobnos? s originálnou legendou. Ak si aj ty novú Nokiu 3310 odsúdil ihne? u? len na základe dizajnu, mo?no tvoj názor zmení nasledovné porovnanie s pôvodným modelom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cena

nokia 3310
zdroj fotografie: TheVerge

Aktuálna cena legendárnej Nokie 3310

Novinka sa dostane na trh niekedy medzi aprílom a júnom za oficiálnu cenu 49 ?. V porovnaní s inými klasickými (tla?ítkovými) telefónmi je mo?no nová Nokia 3310 trochu drah?ia, no v porovnaní s originálnym modelom spred 17-tich rokov je jej cena ove?a ni??ia. V tej dobe jej cena za?ínala na hranici 150 ?. Pri kúpe z druhej ruky sa dala zohna? aj za menej a dnes si ju mô?eme na Aliexpresse kúpi? za cenu od 13 ?. Z h?adiska ceny je teda jednozna?ným ví?azom nová Nokia 3110. 

Dizajn

Nová generácia je najviac kritizovaná práve za dizajn. Mnoho fanú?ikov o?akávalo, ?e Nokia starú 3310-nu iba mierne o?iví a zachová si pôvodný dizajn. Výrobca ale dizajn nakoniec kompletne prerobil, aby sp??al dne?né moderné ?tandardy. Nová Nokia 3310 poriadne schudla, ?o sa prejavilo ako na hrúbke, tak aj na hmotnosti.

nokia 3310
zdroj fotografie: YouTube/Techradar

Aby si o tom mal lep?iu predstavu, tak rozmery legendy ?inili 113 x 48 x 22 mm a tohtoro?ný model má celkové rozmery 115.6 x 51 x 12.8 mm. Hmotnos? zas klesla zo 133 gramov na ove?a prijate?nej?ích 76.9 gramov. Av?ak, na novej 3310-ne si nemô?eme vymeni? predný kryt, ako tomu bolo na starej. Ke??e teda novinka vä??inu fanú?ikov po dizajnovej stránke sklamala a priniesla spomínanú nevýhodu, ví?azom v dizajne sa stáva originálna Nokia 3310.

Displej

nokia 3310
zdroj fotografie: TheVerge

Myslíme si, ?e v prípade displeja nie je o ?om diskutova?. Zobrazovací panel novej Nokie 3310 je nielen farebný, ale ponúka aj vä??iu uhloprie?ku a vy??ie rozlí?enie. Ví?azom je teda jednozna?ne nová Nokia 3310.

nenechaj si ujs?
MWC 2017 | Áno, do?kali sme sa! Nokia 3310 je oficiálne spä?

Batéria

Druhou najlep?ou vlastnos?ou pôvodnej Nokie 3310 hne? po odolnosti bola poriadne dlhá výdr? batérie. Ako ale technológie napredovali, vynovený model vie ponúknu? e?te lep?iu výdr?. Kým batéria s kapacitou 1200 mAh by dne?né smarfóny udr?ala v prevádzke maximálne pár hodín, nová Nokia 3310 s?ubuje 22 hodinovú výdr? pri hovoroch a 31 dní v stand-by re?ime. V?aka lep?ej výdr?i vyhráva nová Nokia 3310.

nokia 3310
zdroj fotografie: Nokia

Dalo by sa diskutova? aj o ?al?ích stránkach oboch modelov, no my si ich v krátkosti zhrnieme. Tohtoro?ný model priná?a výhody v podobe modernej?ieho opera?ného systému, prítomnosti decentného fotoaparátu ?i vylep?eného 2.5G pripojenia a Bluetooth technológie. Predsa len ale nová Nokia 3310 nemô?e ponúknu? taký nostalgický zá?itok z hry Snake a ikonického zvonenia ako pôvodná 3310-na. Pod?a papierových ?pecifikácií by mala by? celkovým ví?azom nová Nokia 3310, no v tomto prípade u? verdikt necháme na teba, preto?e ka?dému mô?e vyhovova? viac iný model.

Celé video:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.