Na odhalenie znovuzrodenej Nokie 3310 sa te?ili fanú?ikovia po celom svete.  Bohu?ia?, v nieko?kých krajinách je takmer nepou?ite?ná. Obyvatelia Austrálie, Spojených ?tátov ?i Kanady si novú 3310-ku nebudú môc? kvôli banálnej chybe výrobcu naplno vychutna?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výstava MWC 2017 priniesla mnoho zaujímavých kúskov zo sveta smartfónov, ale aj oby?ajných mobilov. V druhom spomínanom segmente bola odhalená staro-nová Nokia 3310. Tá si zachováva niektoré prvky legendárneho predchodcu. Medzi ne patrí aj dizajn, hardvérová klávesnica, odolnos? ?i dlhá výdr? batérie. Nelichotivou vlastnos?ou novej 3310-ky sú v?ak staré frekven?né pásma, ?o v nieko?kých krajinách v podstate robí novinku nepou?ite?nou aj na tak oby?ajný úkon ako je telefonovanie.

nokia 3310zdroj fotografie: USA Science News

Rovnako ako originálna Nokia 3310 z roku 2000, aj táto reinkarnovaná podporuje iba dve pásma operátorov. Konkrétne sa jedná o frekvencie 900 a 1800 MHz. Pred 17 rokmi boli tieto pásma jedny z najpou?ívanej?ích, no postupom ?asu a príchodom internetu za?ali by? v?etkými vytla?ované. Pre plnohodnotné pripojenie po celom svete by mal smartfón, respektíve mobil podporova? aspo? ?tyri základné pásma, a to 850, 900, 800 a 1900 MHz.

nokia 3310zdroj fotografie: Nokia

Problém v?ak je ten, ?e mnohí operátori v Kanade, USA, Austrálií a Singapure u? nepodporujú frekven?né pásma, ktoré vyu?íva Nokia 3310. Ak si sa teda rozhodol zaspomína? si na staré ?asy a kúpi? túto novinku, v spomínaných krajinách si z nej zrejme nezavolá?. Tento problém sa ale týka aj Slovenska, ktoré mô?e o nieko?ko rokov úplne vypnú? spomínané frekvencie, s ktorými doká?e e?te teraz 3310 pracova?. 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]