Nástupcu populárneho OnePlus X sa tento rok zrejme nedočkáme

banner-oneplus-xSpolo?nos? OnePlus v?era ohúrila celý technologický svet svojim najnov?ím po?inom, s novinkou OnePlus 3. Ten kombinuje tie najlep?ie parametre spolu s jednoduchým, no zato hodnotným dizajnom. OnePlus doteraz predstavoval nové generácie svojich smartfónov pribli?ne s odstupom jedného roka. Pri modeli OnePlus X sa tento ?as skrátil a tohto smartfónu sme sa do?kali pribli?ne polroka po predstavení vlajkovej lodi OnePlus 2. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

O?akávania sa tento rok nenaplnia a novej generácie OnePlus X sa tak u? v tomto roku zrejme nedo?káme. Nazna?il to samotný CEO spolo?nosti, Carl Pei, ktorý sa nechal po?u?, ?e sa OnePlus v tomto roku bude zameriava? hlavne na svoju novú vlajkovú lo?. Fakt, ?e by sme sa v tomto roku nedo?kali nástupcu X-ka, je viac ne? prekvapivý. Toto zariadenie má toti?to naozaj vynikajúcu spätnú väzbu a je o? stále dostato?ne ve?ký záujem. To znamená, ?e novej verzie OnePlus X sa ur?ite do?káme, no pravdepodobne sa s ním stretneme a? v roku 2017.

OnePlus X mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
oneplus-x-recenzia (23)
Rozhodnutie spolo?nosti je pochopite?né, ke??e sa chce naplno venova? OnePlus 3-ke. V?aka tomu by sme sa mali do?ka? naozaj vynikajúcej kvality spracovania a systémovej optimalizácie, ktorá bude zdobi? ka?dý jeden kus „zabijaka vlajkových lodí“. Je pravdepodobné, ?e spolo?nos? sa rozhodla pre tento krok kvôli slab?ej odozve pri predstavení predchádzajúcej vlajkovej lodi OnePlus 2. OnePlus sa teda sna?í pou?i? z vlastných chýb, ?o sa nám, samozrejme, ve?mi pá?i.

carlpei_big
Carl ?alej dodal, ?e sa v dlhodobom horizonte zamerajú aj na spojenie vývoja systémov OxygenOS a HydrogenOS. Tie? plánujú silnej?ie zameranie na slu?by, ktoré mô?u ponúknu? zákazníkom po predaji produktov. OnePlus nenechalo ni? na náhodu a rozhodlo sa pre viaceré zásadné zmeny po tom, ako OnePlus 2 obdr?al men?í záujem, ne? výrobca predpokladal. Zru?enie systému pozvánok patrí taktie? medzi zmeny, ktoré vítame s otvorenou náru?ou. Na záver Carl uviedol, ?e spolo?nosti sa najviac darí v Európe, Indii a USA. Európa je najrýchlej?ie rastúcim trhom tohto ?ínskeho giganta a v Indii je najpredávanej?ím zariadením v cenovej hladine nad 300 ?, práve predchádzajúca vlajková lo? OnePlus 2. ?o si o týchto krokoch myslíte vy? Dosiahne spolo?nos? s ich pomocou ?elaný úspech tak, ako tomu bolo pri OnePlus One?

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]