U? je tomu pomaly 6 rokov, ?o spolo?nos? Xiaomi odhalila svetu svoj vôbec prvý smartfón. Ten nadobro predefinoval známe príslovie ve?a muziky za málo pe?azí, nako?ko ponúkol na tú dobu najlep?iu výbavu za menej ako polovi?nú cenu od v?etkých konkurentov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V tej dobe e?te asi nik netu?il, ?o sa z malej ?ínskej spolo?nosti s dnes u? v?etkým ve?mi dobre známym názvom vyk?uje. Stal sa z nej jeden z najvä??ích výrobcov na svete, ktorý prekonáva mnohé spolo?nosti s omnoho dlh?ou tradíciou. Zopár tý?d?ov dozadu tento gigant odhalil svoj nový vlajkový model Mi6, ktorý právoplatnos? jeho postavenia len a len potvrdzuje.

Mô?e sa ti na prvý poh?ad zda?, ?e ponúka oproti svojmu predchodcovi pomenej vylep?ení, no toto zdanie klame. Celkovo sa ich toti? na tejto novinke nájde viac ako dos?. Ak chce? vedie?, ktoré konkrétne to sú, ur?ite si prezri  exkluzívne video vy??ie. A neváhaj nám tie? da? vedie?, ?o by si v na?ich videách vylep?il, oceníme akúko?vek spätnú odozvu.

Nenechaj si ujs?
Recenzia | Xiaomi Mi6 je ?al?í fenomenálny smartfón od Xiaomi! Má len jeden vá?ny (do?asný) nedostatok
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]