V prípade, ?e o novinkách z technologického sveta nielen rád ?íta?, ale ich aj rovnako rád testuje?, isto si u? nie?o po?ul o ob?úbenom e-shope Gearbest. Ten práve oslavuje svoje tretie výro?ie, pri?om u? viac ako dva tý?dne obdarúva svojich zákazníkov skvelými sú?a?ami a z?avami.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etko sa v?ak jedného d?a musí skon?i? a inak tomu nie je ani s týmito dlhotrvajúcimi oslavami. Na??astie sa ale kon?ia viac ako pozitívne hne? viacerými naraz prebiehajúcimi sú?a?ami. Samozrejme sa do ka?dej z nich mô?e? zapoji? aj ty, pri?om ti k tomu sta?í vykona? zopár jednoduchých krokov. Po kliknutí na tento odkaz sa ti otvorí stránka sú?a?e, v ktorej mô?e? vyhra? Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 4A a dokonca aj Xiaomi MiBand 2. Sta?í, ak sa prihlási? pomocou svojho Google alebo Facebook ú?tu a vykoná? popísané úkony. Za ka?dý z nich získa? 5 bodov, pri?om ?ím ich má? viac, tým má? vä??iu ?ancu na výhru.

Xiaomi Redmi 4A

Zapoji? sa do sú?a?e o Xiaomi produkty

Body získava? taktie? za zdie?anie a rovnako aj vtedy, ak sa nejaký z tvojich priate?ov do sú?a?e zapojí pomocou tvojho vlastného linku. Na podobnom princípe je zalo?ená aj sú?a? ?íslo dva. V nej má? mo?nos? vyhra? spä? celú ?iastku, ktorú si zaplatil za jeden z produktov objednaných v tomto ob?úbenom e-shope. Opä? tak sta?í po kliknutí na tento odkaz vykona? zopár jednoduchých krokov, zada? ?íslo konkrétnej objednávky za ktorú by si chcel získa? peniaze spä? a voilà, si v hre. Opä? za ka?dý úspe?ne vykonaný krok získava? body naviac a ?ím ich má? viac, tým je vä??ia pravdepodobnos?, ?e bude? ma? o pár dní poriadny dôvod na rados?.

Zapoji? sa do sú?a?e o vrátenie celej sumy za objednávku

To v?ak z?aleka nie je v?etko, práve naopak. Hoci sú sú?a?e príjemným rozptýlením, nikdy nemô?e? dopredu vedie? ?i nie?o aj skuto?ne vyhrá?. Preto je dobré sa poisti? výhodnou kúpou nového gadgetu, ktorý ti svojou super cenou zdvihne náladu aj v prípade neúspechu. V zozname rozpísanom ni??ie tak nájde? viacero zaujímavých produktov, medzi ktorými sa nachádza smartfón, notebook, robotický vysáva? ak?ná kamera, ale aj nedávno predstavená vysiela?ka od spolo?nosti Xiaomi. Okrem toho ti tie? rozhodne odporú?ame nav?tívi? posledný výro?ný výpredaj, v ktorom nájde? elektroniku, oble?enie a hra?ky so 70 % z?avami.

Názov Produktu Cena
Xiaomi Redmi 4 32GB 141 ?
Notebook Jumper Ezbook 2 152 ?
Xiaomi vysiela?ka 46 ?
Ak?ná kamera Elephone EleCam Explorer Elite 57 ?
Robotický vysáva? Xiaomi
330 ?
TV Box Beelink MINI MXIII II 43 ?
3D tla?iare? Anet A6 174 ?
LED baterka Skilhunt H03 29 ?

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.