Prvá vakcína proti novému koronavírusu dorazí začiatkom tohto víkendu na Slovensko. Po mesiacoch čakania sa tak v našej krajine začne s očkovaním prvých obyvateľov podľa Národnej stratégie očkovania proti COVID-19. Prinášame detailný prehľad všetkých informácií spojených s aktuálnym začiatkom očkovania proti novému koronavírusu.

Ministerstvo zdravotníctva SR avizovalo príchod vakcíny proti koronavírusu na Slovensko ešte pred niekoľkými týždňami. Dnes v sobotu 26. decembra budú dostupné vakcíny, ktoré budú následne distribuované do vybraných nemocníc, kde sa začne s očkovaním už v nedeľu 27. decembra. Celkovo má Slovensko zakontrahovaných 18 miliónov kusov vakcíny od rôznych výrobcov, ktoré majú vystačiť na očkovanie 3,3 miliónov ľudí.

Ako prvá k nám dorazí vakcína od aliancie BioNTech-Pfizer, v hre sú však aj ďalšie vakcíny od iných výrobcov. Tie však prídu až neskôr začiatkom alebo v priebehu budúceho roka. Ako bude aktuálne plánovaná vakcinácia prebiehať, kto bude medzi prvými zaočkovaných a z čoho sa vakcína skladá?

Aktualizácia 26.12.2020 o 19:50

Slovensko má prvého zaočkovaného človeka proti novému koronavírusu. Stal sa ním podľa predošlých informácií profesor Vladimír Krčméry. Vakcínu následne dostalo aj niekoľko ďalších osôb, vrátane hlavného hygienika Jána Mikasa či ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Prvé očkovania proti COVID-19 na Slovensku

Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Saturday, December 26, 2020

Oficiálne sa tak dnešným dňom začala na Slovensku vakcinácia proti koronavírusu, ktorá bude ďalej pokračovať už od zajtra v ďalších 4 nemocniciach. Zaočkovať sa dá aj prezidentka Zuzana Čaputová a ďalší predstavitelia vlády. Podľa ministra Krajčího by mali byť obyvatelia našej krajiny preočkovaní už do 3 mesiacov.

Slovensko začne s očkovaním prvých ľudí už o pár hodín

V sobotu na Slovensko dorazí prvých 10 000 kusov vakcíny, ktorá bude rozdelená do 4 nemocníc, kde bude prebiehať očkovanie. Vakcína sa dostane do nemocnice v Bratislave, Nitre, Košiciach a v Banskej Bystrici, informovala agentúra TASR.

Zatiaľ ide teda len o prvú malú várku, ktorá bude primárne určená pre očkovanie zdravotníkov, pracovníkov DDS a zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre štátu. Očkovanie bude rozdelené do dvoch „kôl“, pričom odstup medzi nimi je stanovený na 21 dní. Po prvej vakcíne tak budú všetci zaočkovaní opätovne po 3 týždňoch.

Zobraziť celú galériu (1)
TASR/ Martin Baumann

Prvým zaočkovaným človekom na Slovensku bude podľa informácií denníka SME infektológ Vladimír Krčméry, ktorého zaočkujú v sobotu podvečer vo fakultnej nemocnici v Nitre. Spolu s ním dostane vakcínu medzi prvými ďalších 9 epidemiológov. Vakcinácia bude ďalej pokračovať už túto nedeľu, kde sa s očkovaním začne v spomínaných slovenských nemocniciach.

Aký je plán očkovania?

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo pre vakcináciu proti koronavírusu dokument s názvom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý detailne objasňuje všetky potrebné kroky a informácie spojené s očkovaním ľudí proti tomuto vírusovému ochoreniu.

V spolupráci s EÚ si naša krajina doteraz zakontrahovala až 18 miliónov vakcín od rôznych výrobcov, medzi ktorými sú aj BioNTech-Pfizer, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi a Novavax. V prípade niektorých z nich ešte len prebieha kontrahovanie vakcín pre SR, no vo väčšine prípadov už má Slovensko pridelený podiel, ktorý bude distribuovaný v najbližších mesiacoch.

Momentálne bude už počas tohto víkendu u nás podávaná vakcína od BioNTech-Pfizer, ktorú dostanú podľa národnej stratégie v 1. vlne ľudia v prvej línii a niektorí zamestnanci štátu. V ďalšej vlne budú pri dostupnosti novej várky vakcíny očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí ľudia.

Počas 3. vlny očkovania vakcínu dostanú obyvatelia, u ktorých hrozí vysoké riziko šírenia nákazy a v poslednej 4. vlne budú zaočkovaní ľudia nad 18 rokov. Pre širokú verejnosť by však mala byť vakcína dostupná až na jar Detailný plán očkovania môžeš nájsť v priloženej infografike.

V úvodnej fáze bude vytvorených 25 vakcinačných miest a s postupnými dodávkami ďalších kusov vakcín sa ich počet navýši na 79. Plánom je, aby každé vakcinačné miesto dokázalo denne zaočkovať 500 ľudí. K tomu bude potrebné aj dostatočné personálne obsadenie a materiálne vybavenie jednotlivých miest. Okrem týchto vakcinačných miest budú zriadené mobilné tímy. Očkovanie bude bezplatné.

Ako bude prebiehať očkovanie širokej verejnosti?

Vakcína proti vírusovému ochoreniu COVID-19 bude ľuďom podaná až po vykonaní antigénového testu alebo v prípade, pokiaľ sa pred očkovaním preukážu výsledkom antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín. Akceptovaný bude aj výsledok PCR testu.

Ľudia, ktorí prekonali koronavírus alebo sú pozitívni, budú môcť byť očkovaní až po 90 dňoch od prekonania ochorenia, nakoľko po túto dobu by mali mať v tele protilátky. Informáciu dostanú formou SMS.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo plán registrácie obyvateľov Slovenska, ktorí sa budú môcť pri dostupnosti vakcíny pre širokú verejnosť registrovať na očkovanie pomocou online formulára. Takéto sú jednotlivé kroky:

 • Výzva na registráciu
 • Registrácia – záujemca o vakcináciu vyplní formulár na web-stránke
 • SMS notifikácia – potvrdenie registrácie
 • Administratívny pracovník pridelí dátum, čas a miesto – prideliť miesto očkovania podľa miesta prechodného bydliska
 • SMS oznámenie o mieste, dátume a čase
 • SMS upozornenie – 1 deň pred očkovaním
 • Pred príchodom na očkovacie miesto je možné vykonať Ag test alebo preukázať vykonanie Ag testu nie viac ako 24 hodín predtým, ak je to potrebné ako lokálne protiepidemické opatrenie a vyžaduje si to lokálne usporiadanie očkovacieho miesta.
 • Pre COVID pozitívnych – zápis do IS COVID – SMS o 90 dní o možnej registrácii
 • Dotazník o zdravotnom stave
 • Prehliadka
 • Evidencia pacientov, ktorí nemôžu byť očkovaní z dôvodu kontraindikácii
 • Informovaný súhlas – tlačená forma 2x (pre pacienta a poskytovateľa)
 • Vakcinácia
 • Zápis o očkovaní do moje e-zdravie – názov vakcíny, vendor, dátum očkovania, šarža
 • Zápis o očkovaní do eHealth
 • Naplánovanie revakcinácie podľa typu vakcíny

Ľudia budú zároveň informovaní o možných vedľajších účinkoch vakcíny, ktorými môžu byť podľa MZ SR „bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy – mierna horúčka, myalgie“. Taktiež budú musieť po očkovaní stráviť 30 minút v čakárni pre zaočkovaných pacientov.

Schváleniu vakcíny predchádzajú testovacie fázy

Pred začiatkom klinických testov na pacientoch laboratóriá vykonávajú predklinické testy vzoriek vakcíny na zvieratách (zvyčajne na myšiach alebo opiciach), aby zistili reakciu ich imunitného systému na podanú protilátku.

Fáza I

V počiatočnej prvej fáze testovania vakcín je látka proti ochoreniu testovaná na malej vzorke zdravých dobrovoľníkov, ktorí môžu byť za takéto testovanie kompenzovaní (finančne – kvôli rizikám) a sú pod prísnym dohľadom.

Testovaná protilátka je v 1. fáze aplikovaná na krátke testovacie obdobie, aby sa mohla vyhodnotiť jej bezpečnosť, účinok na ľudský organizmus a účinok v boji proti konkrétnemu vírusu. V tejto fáze sa taktiež zaznamenávajú aj prípadné nežiadúce účinky na človeka. Cieľom prvej fázy je vyvinúť vakcínu, ktorá bude mať žiadúci vplyv v boji proti chorobe a čo najmenšie riziko pre ľudí.

Fáza II

Druhá fáza klinického testovania začína až po úspešnom ukončení 1. fázy a vyžaduje schválenie testovania vakcíny súdom. Protilátka je potom klinicky testovaná na väčšej vzorke pacientov, aby bolo možné otestovať účinnosť vakcíny a odporúčané dávkovanie.

V priebehu druhej fázy sú vytvorené dve testovacie skupiny ľudí, pričom jednej je podávaná testovaná vakcína a druhá vzorka dostáva placebo (neúčinná látka podobajúca sa na testovanú protilátku, avšak nemá žiadne pozitívne ani negatívne účinky, pozn. redakcie). V tejto fáze sú vytvárané komparatívne štúdie, ktoré porovnávajú výsledky vzoriek a účinok testovania na obe skupiny.

Fáza III

Po úspešnom ukončení 2. fázy klinických testov prichádza na rad posledná 3. fáza, kedy je vakcína testovaná na ešte väčšej testovacej skupine ľudí (zvyčajne tisícky až desaťtisíce pacientov z rôznych krajín). Pri týchto klinických testoch taktiež dochádza k porovnávaniu výsledkov účinkov testovanej látky s referenčnou vzorkou (ak je dostupná) alebo s placebom.

Vo finálnej fáze testovania nie sú o konkrétnej látke, teda či ide o skutočnú vakcínu alebo placebo, informovaní ani lekári, ani pacienti. Tým sa má zabrániť zaujatosti pri testoch a eliminovať potencionálne nežiadúce vplyvy pri vyhodnocovaní výsledkov. Laboratória však vedia, aký druh látky je pacientovi poskytnutý. Práve tretia fáza trvá najdlhšie, zvyčajne aj niekoľko rokov, pokým bude liečba schválená regulačnými orgánmi.

Ako koronavírus infikuje človeka?

Genóm vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol vedcami objavený začiatkom tohto roka. Pripomeňme len, že vo svete existuje ešte niekoľko ďalších druhov koronavírusu, niektoré z nich spôsobili v minulosti ochorenia SARS a MERS.

Samotný koronavírus sa šíri vzduchom alebo kontaktom, infikovaní pacienti ho môžu šíriť kašľaním a kýchaním. Do tela človeka sa dostáva ústami, nosom či dokonca očami a následne napáda bunky v dýchacích cestách, ktoré produkujú proteín ACE2.

Vírus sa spojí s bunkou a potom uvoľňuje genetický materiál známy ako RNA (Ribonukleová kyselina), ktorý si však netreba mýliť s DNA (Deoxyribonukleová kyselina). RNA nesie genetickú informáciu genómu vírusu, ktorá je dlhá približne 30 000 genetických riadkov. Genetické informácie v DNA človeka sú dlhšie aj ako 3 miliardy takýchto „riadkov“, informuje The New York Times.

Bunky koronavírusu sa začnú v tele človeka rozmnožovať a produkovať proteín, ktorý ohrozuje imunitný systém, no napomáha množeniu buniek vírusu. Šírenie vírusu v tele človeka môžeme potom porovnať s reťazovou reakciou. Z jednej bunky sa stávajú ďalšie, ktoré produkujú ďalšie a tak ďalej.

Z čoho sa skladá mRNA vakcína?

Farmaceutické firmy pracujú na viacerých druhoch vakcín, ktoré fungujú na odlišných princípoch. Ako prvá sa však na Slovensko dostáva vakcína typu mRNA, o ktorej sme bližšie informovali v našom samostatnom článku. Tento druh vakcíny sa nevyrába s častíc samotného patogénu, a teda nepredstavuje žiadne riziko infekcie vírusom.

V prípade tejto vakcíny proti koronavírusu je využitý mRNA mechanizmus, ktorý má pomôcť imunitnému systému človeka pri vytváraní potrebných proteínov. Vakcína na báze mRNA teda obsahuje genetický materiál, ktorý predáva inštrukcie bunkám v tele pre vytváranie potrebného proteínu a ten aktivuje imunitný systém na boj proti vírusu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom