Meizu Pro 6 je podľa benchmarkov výkonnejší ako Kirin 950 / 955

banner-pro-5
Meizu kone?ne predstavilo svoju dlho o?akávanú vlajkovú lo?, Meizu Pro 6, a opä? svojich fanú?ikov nesklamalo ako po stránke dizajnu, tak aj výkonu. O tej dizajnovej mô?eme u? teraz bez akýchko?vek poveda?, ?e sa podarila.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na Facebooku, Google+ a Instagrame!

Otáznou v?ak ostáva výkonová stránka, ktorá stále úplne jednozna?ná nie je. Ur?ite si spomínate na minuloro?ný Meizu Pro 5, ktorý to dotiahol a? na najvýkonnej?í smartfón na svete. Najvä??iu zásluhu na tom mal, samozrejme, procesor od spolo?nosti Samsung, konkrétne Exynos 7420. Pri Pro 6 sa v?ak u? Meizu rozhodlo inak a tentokrát sa vybralo cestou MediaTeku (Helio X25). A práve toto spôsobilo u fanú?ikov Meizu prekvapenie a men?ie sklamanie. Dobre toti? vieme, ?e aj najvýkonnej?ie procesory tohto výrobcu sa ?asto nevyrovnávajú procesorom od výrobcov ako Qualcomm ?i Samsung.

Meizu Pro 5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


meizu-pro-6-hw
Pri predstavení výrobca tvrdil, ?e smartfónu sa podarilo v aplikácii Antutu Benchmark dosiahnu? skóre 101 757. Zo skúsenosti u? vieme, ?e reálne výsledky alebo skôr výsledky získané vlastným testovaním sú vä??inou o nie?o hor?ie. Výsledok 96 169 v?ak vôbec nie je zlý a rozdiel okolo 5 500 bodov e?te je tolerovate?ný. Z tohto teda mô?eme usúdi?, ?e Meizu Pro 6 za ideálnych podmienok doká?e skórova? nie?o cez 100 000.

meizu pro 6 antutu benchmark

Zaujímavé je porovnanie s ?ipsetom Kirin 950, ktorý za Helio X25 zaostáva len mierne. Tomu sa podarilo najviac získa? okolo 93 000 bodov. Výsledkov z benchmarku Antutu u? bolo dos?, po?me sa teraz pozrie? na Geekbench. V ?om ideme porovnáva? so smartfónom Huawei Mate 8, ktorý práve Kirinom 950 disponuje. Kým smartfón od Meizu dosiahol v single-core teste 1900 bodov a v multi-core teste 6300 bodov, Huawei-u sa podarilo získa? 1700, resp. 6200 bodov. Vidíme teda, ?e rozdiel je síce len minimálny, no predsa tam nejaký je. Ak máte aký-taký preh?ad o ?ínskych smartfónoch, ur?ite vám neunikol ani Huawei P9 s Kirinom 955. Pri tomto procesore u? mô?e by? situácia o nie?o lep?ia. Prvotné výsledky a aplikácie Antutu hovoria o 96 – 98 tisíc bodoch, ?ím sa u? výrazne pribli?uje k ?ipsetu od MediaTeku.

Z benchmarkov si v?ak ?a?kú hlavu ur?ite netreba robi?, nako?ko slú?ia len na pribli?nú orientáciu medzi smartfónmi a ich reálny výkon mô?e by? úplne iný. Na výsledky mô?e vplýva? aj mno?stvo faktorov, ako napríklad prítomnos? displeja s vy??ím rozlí?ením ?i optimalizácia systému od výrobcu.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.