Súdny dvor EÚ v utorok rozhodol v prípade porušovania sieťovej neutrality v prospech maďarského súdu. Boli naňho podané dve žaloby zo strany tamojšieho operátora Telenor po tom, ako Úrad pre komunikáciu označil poskytovanie takýchto balíkov za porušujúce sieťovú neutralitu, informoval TechCrunch. Zisťovali sme, aká je situácia v prípade operátorov na Slovensku.

Celý prípad skončil na Súdnom dvore EÚ po tom, ako maďarský úrad preskúmal podmienky a poskytovanie dátových balíkov u operátora Telenor, ktorý ich ponúkal k tzv. „nulovým tarifám“. Umožňovali používanie vybraných aplikácií bez toho, aby sa dáta odpočítavali od predplateného dátového balíka.

K vybraným aplikáciám tak mohli zákazníci operátora pristupovať bez obmedzenia. To však neplatilo v prípade aplikácií, ktoré do vybraných balíkov zahrnuté neboli a po vyčerpaní predplatených dát dochádzalo k obmedzeniu dátovej prevádzky.

Aktualizované 17.9.2020: Článok bol doplnený o vyjadrenia niektorých slovenských operátorov

Maďarský operátor porušil dátovými balíkmi sieťovú neutralitu

Takáto politika operátora sa nepozdávala tamojšiemu úradu pre komunikáciu, podľa ktorého takouto ponukou spoločnosť porušuje sieťovú neutralitu. O výsledku šetrenia prípadu rozhodol až Súdny dvor EÚ, ktorý uznal, že balíky operátora Telenor porušovali sieťovú neutralitu.

„Takéto balíky služieb totiž môžu mať taký účinok, že ešte viac rozšíria používanie uprednostňovaných aplikácií a služieb a zároveň obmedzia používanie iných dostupných aplikácií a služieb vzhľadom na opatrenia, ktorými poskytovateľ služieb prístupu k internetu toto používanie technicky sťažuje, či dokonca znemožňuje.

Čím viac zákazníkov navyše uzatvorí takéto dohody, tým väčší kumulovaný vplyv týchto dohôd môže vzhľadom na svoj rozsah spôsobiť významné obmedzenie výkonu práv koncových užívateľov, či dokonca narušiť samotnú podstatu týchto práv,“ píše sa v rozsudku Súdneho dvora EÚ.

Operátor Telenor tak musel stopnúť poskytovanie balíkov, ktoré mal vo svojej ponuke zaradené pod označením MyChat a MyMusic. S podobnými balíkmi dát pre vybrané aplikácie sa však stretávame aj u slovenských operátorov.

Na Slovensku sa porušenie pravidiel nezistilo

Podobnú ponuku má vo svojom portfóliu aj Telekom v rámci balíka StreamOn, ktorý je k dispozícii Easy karty, Magenta Mobile, program MT Professional a bol dostupný pre už vyradené paušály ÁNO, Happy, či Orange vo svojich Nonstop dátových balíkoch. O2 ponúka neobmedzené dáta pre vybrané aplikácie vo svojich Smart paušáloch. V nulových tarifoch ich v tomto prípade nenájdeme.

Zobraziť celú galériu (0)
Freepik (Úprava redakcie)

Dátové balíky pre vybrané aplikácie pri nulových tarifoch skúmal na Slovensku Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý však porušenie nariadení nepotvrdil. Výsledky svojho skúmania zverejnil v správe za obdobie od mája 2019 do konca apríla 2020.

Pri kontrole sa úrad zameral práve na balíky StreamOn a Nonstop s nulovými sadzbami, s ktorými môžu zákazníci pristupovať a využívať vybrané aplikácie bez spotreby predplatených dát. „RÚ vykonal analýzu súladu služieb StreamOn a Nonstop dátových balíkov s Nariadením z pohľadu troch najzávažnejších možných porušení Nariadenia,“ informoval redakciu FonTech.sk hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Ing. Roman Vavro. 

„Na základe preskúmania popisov služieb Úrad má zato, že služby StreamOn a Nonstop dátové balíky sú v súlade s Nariadením. Nulová sadzba na prístup do samoobslužnej zóny ISP je v súlade s bodom 35 Usmernenia BEREC, ktorý umožňuje výnimku pre schopnosť koncového používateľa mať prístup k zákazníckym službám poskytovateľa internetových služieb po dosiahnutí svojho maximálneho povoleného objemu dát kvôli možnosti zakúpenia prístupu k ďalším dátam.

Z výsledkov analýzy a prieskumov vykonaných Úradom vo vybraných ISP nebolo v sledovanom období 2019/2020 pri poskytovaní IAS na Slovensku zistené používanie obchodnej praktiky nulová sadzba, ktoré by bolo v rozpore s Nariadením,“ píše sa v správe regulačného úradu.

Podobné vyjadrenia naša redakcia získala aj od operátorov Telekom a O2, ktorí nevnímajú svoju ponuku ako porušovanie neutrality.

Vnímame, že nami poskytovaný balíček StreamOn je v súlade s pravidlami,“ informoval redakciu FonTech.sk Michal Korec, hovorca Telekomu.

„V súlade s podmienkami sieťovej neutrality umožňujeme prístup do O2 SMART Paušálov všetkým partnerom, ktorí nás oslovia. O2 SMART Paušály sú otvorená platforma, do ktorej môžu o prístup požiadať partneri na stránkach SMART Paušálu.

Keďže predplatné k prémiovým aplikáciám je zahrnuté v cene paušálu, zaradenie do prémiového balíka je samozrejme aj vecou komerčného vyjednávania,“ vyjadrila sa pre FonTech.sk Tereza Molnár, hovorkyňa O2.

Z vyššie spomenutého teda vyplýva, že najviac sa ponuke takýchto dátových balíkov venuje Orange, ktorý má v ponuke hneď 6 rozdielnych balíčkov pre sociálne siete, čet, navigáciu, hry, video a hudbu.

Zákazníci Telekomu si môžu StreamOn zakúpiť len pri Easy kartách, Magenta Mobile a programe MT Professional. Spôsobom ponuky však títo operátori podľa RÚ neporušujú stanovené pravidlá. Ostatní operátori na Slovensku pri nulových tarifoch takéto balíky nemajú.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú