Globálne približne 36 % malých podnikov sa už stalo v tomto roku obeťou úniku dát. A aj keď sú následky týchto útokov pre firmy bolestivé, bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali, aby zabránili týmto incidentom, sú často nedostatočné. Ukázal to prieskum spoločnosti Kaspersky.

Sleduj Fontech aj na sociálnych sieťach!
FacebookInstagramYouTube

Aj keď príbehy o kyberútokoch na spoločnosti s menej ako 50 zamestnancami sa málokedy dostanú na titulky novín, narušenie ochrany môže mať priamy dosah na ich podnikanie. Keďže majú väčšinou limitované zdroje a celé svoje sústredenie zameriavajú na rast podnikania, akákoľvek odstávka, či už ide o pár hodín, alebo dokonca celý deň, znamená spomalenie, alebo až zastavenie pracovných procesov a riskujú tak stratu zisku. Navyše, ak dôjde k narušeniu osobných dát zákazníkov, malá firma môže stratiť ich dôveru a čeliť finančným sankciám za porušenie nariadení, ako napríklad GDPR.

Problémom sú malé firmy

Zistenia prieskumu ukazujú, že aj malé firmy sa stretávajú s únikom dát a ich počet medziročne rastie, dokonca výraznejšie než v iných sektoroch. Aj keď podiel tých, ktorí sa stali obeťami narušenia údajov, je v sektore SMB (46 %) a veľkých spoločností (53 %) vyšší, pri malých firmách došlo k medziročnému nárastu až o 6 percentuálnych bodov, a to z 30 % v roku 2018 na 36 % v roku 2019. To znamená, že aj keď každý typ firmy v nejakej miere bojuje s únikom údajov, pre tie menšie z nich sa tento problém stáva z roka na rok nebezpečnejším a vážnejším.

Aby sa predišlo týmto následkom, malé firmy by mali byť na možné dátové úniky pripravené. Z prieskumu však vyplýva, že v tretine z nich (33 %) neexistuje centrálne riadenie kybernetickej bezpečnosti a udržiavanie bezpečnosti na jednotlivých počítačoch zostáva v kompetencii jednotlivca. Niektoré spoločnosti síce používajú bezpečnostné programy určené pre domácich používateľov (25 %), a aj keď niektoré z nich dokážu poskytnúť základnú úroveň ochrany, nedisponujú špecifickými funkciami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť podnikov.