S platbami kreditnými kartami sa spája viacero druhov podvodov. Najčastejšie sa stretneme s odcudzením údajov kreditiek cez internet, no podvodníci stále využívajú aj starý známy skimming, pri ktorom skopírujú údaje karty pri výbere z bankomatov. V poslednom čase sa opäť objavujú sťažnosti ľudí, ktorí sa stali obeťami podvodu.

Podvodníci využívajú pri skimmingu špeciálne zariadenia umiestňované v bankomatoch, ktoré po vložení kreditnej karty dokážu načítať z magnetického prúžku údaje a skopírovať ich. Takéto zariadenie sa umiestňuje na otvor pre vkladanie kreditnej karty a mnohokrát sa od originálneho otvoru odlišuje len minimálne, čo sťažuje jeho odhalenie.

Taktiež sa pre získanie údajov karty podvodníci nezdráhajú zablokovať otvor pre kartu a bankomat ju majiteľovi po vložení už nevydá. Takúto situáciu pritom banka nerieši ihneď na mieste a klient zväčša po „zhltnutí“ karty bankomatom odíde, čo otvára možnosť podvodníkovi, aby si kartu z bankomatu vybral. Ďalšou z metód podvodníkov je snímanie PIN kódu kariet pomocou skrytej kamery.

Zobraziť celú galériu (5)
Freepik (Úprava redakcie)

Sofistikovanejší je však spôsob, kedy podvodníci umiestnia na pôvodnú klávesnicu bankomatu jej falošnú verziu, ktorá potom zaznamená konkrétne čísla PIN kódu. Kryty otvorov pre vkladanie kreditných kariet či falošné klávesnice sú pritom často vyrobené takmer na nerozoznanie od originálu. Napriek tomu, že je skimming známym spôsobom podvodníkov, ako odcudziť údaje kariet, objavuje sa dodnes.

Skimming zo Slovenska stále nevymizol

Na takýto podvod doplácajú Slováci aj dnes a na sociálnych sieťach sa stále objavuje množstvo sťažností a skúseností ľudí, ktorým boli údaje kreditiek odcudzené. Následne môžu podvodníci platiť za rôzne služby, a to najmä v zahraničí, pričom obeť podvodu dostane zväčša len notifikáciu o zrealizovanej transakcii.

Výška platieb sa môže líšiť v závislosti od toho, za čo podvodníci pomocou ukradnutých údajov kreditiek platili. V niektorých prípadoch môže ísť len o platby vo výške niekoľko eur, no v horších prípadoch môžu ľudia prísť aj o stovky eur pri opakovaných platbách. Mnohokrát pritom ani len netušia, že sa stali obeťou skimmingu, pokým podvodníci nezačnú platiť prostredníctvom ich kariet.

Ako banky riešia takéto podvody?

Množstvo sťažností Slovákov sa prednedávnom objavilo aj v skupine na Facebooku, čo je len ďalším dôkazom toho, že skimming stále nevymizol ani na Slovensku. V tomto smere sa naša redakcia preto obrátila na samotné banky, ktoré krádež údajov kreditných kariet riešia. V prípade takéhoto podvodu má pritom klient možnosť podať sťažnosť a reklamáciu na neoprávnenú transakciu. Následne mu banka peniaze vráti.

Často sa však podľa vyjadrení VÚB banky pre redakciu FonTech.sk objavujú aj prípady tzv. „rodinného podvodu“, kedy platby kartou realizuje rodinný príslušník majiteľa kreditnej karty bez jeho vedomia. Pri skimmingu navyše banky spolupracujú aj s políciou, no mnohokrát je páchateľov takmer nemožné odhaliť.

„Banky vo svete totiž prechádzajú na čipovú technológiu, čím sa obmedzujú potenciálne výbery s falošnou kartou.  Aktuálne sa podvodníci viac zameriavajú na útoky v prostredí internetu,“ informovala vo vyjadrení pre FonTech.sk hovorkyňa Slovenskej sporiteľne, Marta Cesnaková.

Viaceré bankové domy vo svojich vyjadreniach pre našu redakciu potvrdili, že skimming je na ústupe. Využitie kariet s magnetickým prúžkom je aj na Slovensku len minimálne, čo znižuje riziko, že sa klient banky stane obeťou tohto druhu podvodu.

Zariadenia v bankomate slúžia na kopírovanie magnetického prúžku a používanie kariet s magnetickým prúžkom je v SR úplne obmedzené a v zahraničí sa už tiež magnetický prúžok využíva veľmi málo. Preto už skimmovanie kariet na bankomate nemá pre falšovateľov význam. Skimming je teda na ústupe,“ informoval FonTech.sk Mgr. Dominik Miša, hovorca VÚB banky.

Ako však banky takéto prípady skimmingu riešia? V prvom rade musí klient neznámu transakciu banke nahlásiť a požiadať o reklamáciu platby. Pokiaľ sa potvrdí, že išlo o klientom neschválenú platbu, banka mu peniaze vráti späť na účet.

„V tomto prípade je nevyhnutné, aby klient informoval banku okamžite o pohyboch na účtoch, ktoré neautorizoval a kartu ihneď zablokoval (klient tak môže urobiť telefonicky na helpdesku banky alebo kartu dočasne zablokovať v mobilnej aplikácii.

Následne klient spíše reklamáciu, ktorú banka posúdi a v prípade, že došlo k zneužitiu karty bez pričinenia klienta, peniaze vráti na účet klienta. Banka má nastavené tzv. kontrolné systémy pre posudzovanie transakcií, ktoré pravidelne vyhodnocuje.

A ak nie sú v súlade so štandardným klientskym správaním, transakciu môže posúdiť ako podozrivú a prijíma ďalšie nevyhnutné kroky pre ochranu klienta a bezpečnosť jeho financií,“ informovala redakciu FonTech.sk hovorkyňa ČSOB banky, Anna Jamborová.

„V zmysle platnej legislatívy je klient pri neautorizovaných transakciách, o ktorých nemá vedomosť, odškodnený do 24 hodín. Následne sú podvodné platby reklamované u obchodníka. Banka akceptuje všetky reklamácie. Reklamácia môže byť neplatná v prípade, ak klient reklamuje nedoručený tovar, ale obchodník dodá potvrdenie o prevzatí tovaru klientom,“ vyjadrila sa pre FonTech.sk hovorkyňa Poštovej banky, Lýdia Žáčková.

Banky pritom monitorujú všetky podozrivé transakcie, aby bolo možné prípadný podvod prostredníctvom skimmingu alebo aj internetu odhaliť čo najskôr.

Systémy nepretržite monitorujú a vyhodnocujú platobné transakcie. V prípade zaznamenaných znakov neštandardnosti, banka z preventívnych dôvodov môže kartu sama zablokovať a prevydať. V prípade skimmingu, banka vracia klientom peniaze v čo najkratšom možnom čase, v plnej výške zneužitých prostriedkov,“ informovala FonTech.sk hovorkyňa UniCredit bank, Zuzana Ďuďáková.

„Banka má nasadené proaktívne riešenia na odhaľovanie neoprávnených transakcií. Ak klient identifikuje neoprávnenú transakciu, odporúčame mu okamžite kontaktovať banku a požiadať o zablokovanie platobnej karty,“ vyjadrila sa k téme hovorkyňa Tatra banky, Zuzana Žiaranová.

Slováci musia byť obozretní aj pri nakupovaní cez internet

V posledných rokoch totiž vzrástli práve krádeže údajov kreditných kariet pri platbách cez nezabezpečené platobné brány v pochybných internetových e-shopoch. Taktiež sa rozšírili rôzne podvody, v ktorých chcú podvodníci vylákať od ľudí údaje prostredníctvom súťaží alebo phishingu, v ktorých od nich požadujú „overenie“ karty alebo vyplnenie údajov vo formulároch.

Odporúčame platiť vždy u obchodníkov, so zabezpečenou web stránkou a u obchodníkov, ktorí využívajú 3D Secure zabezpečenie. To znamená, že zákazník platbu potvrdzuje jedinečným kódom z SMS správy a táto služba je úplne bezplatná. 

Vôbec neodporúčame preklikávať sa do eshopov z odkazov na sociálnych sieťach, môže ísť o totiž o falošné eshopy vytvorené výlučne s cieľom získania platobných údajov. A tiež neukladať údaje o platobnej karte na stránke obchodníka alebo do pamäte prehliadača. 

V neposlednom rade treba byť veľmi obozretný a neposkytovať žiadne prihlasovacie údaje, dáta o karte, prípadne potvrdzovať overovacie kódy na základe žiadosti zaslanej mailom alebo SMSkou , ktorá sa “tvári“ dôveryhodne, avšak nebola iniciovaná alebo požadovaná klientom ide o tzv. phishing alebo smishing,“ dodala vo vyjadrení pre FonTech.sk hovorkyňa ČSOB banky.

Klienti bánk tak musia byť aj v dnešných dňoch pri výbere peňazí z bankomatu, či pri platbe cez internet obozretní. Podvodníci sa totiž nevzdali ani skimmingu, ktorý je už zriedkavejším spôsobom podvodu, no stále je hrozbou pre mnohých Slovákov.

Banky pritom aj tento rok riešili stovky prípadov, kedy ich klientom boli odcudzené financie práve takýmto podvodným konaním. V prípade VÚB banky išlo len o niekoľko takýchto prípadov podvodu pri skimmingu, ktoré sa zväčša odohrali v zahraničí. Poštová banka však od začiatku tohto roka riešila vyše 100 prípadov podvodu pri neoprávnených platbách.

Slovenská sporiteľňa tento rok ale nezaznamenala žiaden prípad, kedy by boli v bankomatoch banky nainštalované zariadenia pre kopírovanie údajov kreditných kariet. Niektoré ďalšie banky sa k našim otázkam v čase písania článku zatiaľ nevyjadrili. Informácie o počte prípadov skimmingu či internetových podvodoch viaceré banky vo svojich vyjadreniach neposkytli.

Skimming je na ústupe, nahrádzajú ho podvody cez internet

Dobrou správou teda je, že podvody prostredníctvom skimmingu sú na ústupe aj na Slovensku, no stále sa objavujú prípady, kedy môžu podvodníci takýmto spôsobom odcudziť údaje kreditných kariet.

V prípade výberu z bankomatov je preto namieste, aby boli klienti bánk nanajvýš obozretní. Detailný pohľad na to, ako môže vyzerať bankomat s nainštalovanými zariadeniami pre skimming, priniesla na svojej stránke Tatra banka.

„Pri výbere z bankomatu radíme, aby si starostlivo klienti zakrývali rukou zadávanie PINu, vždy je užitočné si všímať okolie bankomatu a prezrieť si samotný bankomat – najmä časť, do ktorej sa vkladá karta alebo vydávajú peniaze, či tam nie sú „podozrivé“ aj minimálne nezrovnalosti na obrube otvorov a ak zachytí čokoľvek podozrivé, odporúčame ho nepoužiť a kontaktovať banku,“ dodala vo vyjadrení pre našu redakciu hovorkyňa ČSOB banky.

Pre prehľad o zrealizovaných transakciách by si mali ľudia taktiež pravidelne kontrolovať prevody na svojich účtoch, čím by odhalili prípadný podvod. Slováci sa však musia mať aktuálne na pozore najmä pred internetovými podvodmi, ktorých je v posledných rokoch neúrekom.

Odporúča sa nastaviť si denný limit pre platby kartou, na internete nakupovať len v overených a bezpečných e-shopoch s URL adresou začínajúcou “https://“.

Taktiež je najbezpečnejšie platiť kartou len u obchodníkov, ktorí využívajú 3D Secure zabezpečenie, kedy je platba u klienta overená SMS správou s unikátnym overovacím kódom. V prípade akékoľvek podozrenia, že došlo k podvodu, je najlepším spôsobom čo najskôr kontaktovať svoju banku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom