Lietanie s dronmi sa za uplynulé roky zásadne zmenilo. Veľké zmeny začali platiť od minulého roka a rad ďalších úprav prináša od 1.1.2021 aj jednotná európska legislatíva. Slovensko však ostáva pozadu a nariadenia nesplnilo. Aké pravidlá teda platia pre tunajších pilotov dronov?

Donedávna sa majitelia dronov nemuseli zaoberať otázkou registrácie a dodržiavania prísnych pravidiel lietania. Kvôli značnému rozšíreniu týchto bezpilotných lietadiel však prišli na rad úpravy, ktoré stanovujú presné podmienky.

Doteraz sa piloti dronov riadili pravidlami, ktoré vydal Dopravný úrad ešte v novembri 2019. Rozhodnutie úradu stanovuje „Podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore SR“ a uvádza všetky pravidlá pre lietanie s dronmi, ako aj ich rozdelenie do jednotlivých kategórií.

Zobraziť celú galériu (3)
JumpStory (Úprava redakcie)

Od začiatku roka 2021 však platia jednotné pravidlá pre všetky členské štáty v rámci EÚ, ktoré upravuje legislatíva 2019/947. Tá prináša rozdelenie do ďalších špecifických kategórií a určuje tiež povinnosť registrácie prevádzkovateľa/majiteľa dronu v jednotnom registračnom systéme. Momentálne v tomto smere panuje veľa nejasností, nakoľko Slovensko nespĺňa podmienky novej legislatívy.

Podľa zistení redakcie FonTech.sk takýto register na Slovensku doteraz nevznikol a nebude pripravený ani v blízkej budúcnosti kvôli chýbajúcim financiám a laxnému prístupu kompetentných orgánov. Majitelia dronov sa tak môžu riadiť len doterajšími pravidlami z roku 2019.

Poďme sa ale pozrieť na to, aké pravidlá platia pre pilotov bezpilotných lietadiel od začiatku roka 2021 a pre lepší prehľad ich čiastočne porovnať s doterajšími nariadeniami.

Kto sa musí registrovať podľa rozhodnutia z roku 2019?

Pred uvedením platnosti pravidiel novej legislatívy EÚ museli mať povolenie na lietanie s bezpilotnými lietadlami iba piloti, ktorí drony využívali pre komerčné účely. Piloti, ktorí vlastnili dron ako svoje „hobby“ nepotrebovali žiadne povolenie. V tomto smere rozlišoval Dopravný úrad 2 samostatné kategórie pre lietanie.

Kategória prevádzka A umožňovala pilotom lietať s „hobby“ dronom aj bez súhlasu Dopravného úradu, avšak za predpokladu dodržania platných podmienok a pokiaľ vytvárali fotografie/videá iba pre vlastné účely, teda ich nezverejňovali.

Kategória B potom vyžadovala od pilotov povolenie na let pre komerčné účely od Dopravného úradu. Piloti museli absolvovať skúšky, viesť palubný denník a registrovať dron v evidencii bezpilotných lietadiel a mať zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dronu.

Kto sa musí registrovať od začiatku roka 2021?

Od 1.januára 2021 vstúpila do platnosti nová legislatíva Európskej únie, ktorá prináša jednotné pravidlá pre všetky členské krajiny. Hlavnou zmenou novej legislatívy je vydanie jednotných pravidiel pre spomínanú registráciu prevádzkovateľov v rámci členských krajín EÚ a ich online testovanie, na základe ktorého by im je vydané povolenie.

Správne by sa mali od 1. januára registrovať do jednotného systému všetci majitelia bezpilotných lietadiel, no kvôli tomu, že systém u nás nie je dostupný, nemôžu tak v rámci Slovenska piloti postupovať. Pre pilotov, ktorí majú platnú licenciu na letecké práce, ostáva táto licencia platná, no taktiež majú povinnosť sa v systéme registrovať.

Zobraziť celú galériu (3)
Ilustračný obrázok/Pexels

Požiadavky novej legislatívy však splnilo napríklad Česko, kde bol potrebný register spustený už začiatkom decembra 2020 a všetci piloti sa v ňom môžu registrovať. Evidencia v členských krajinách je však prístupná iba pre pilotov s trvalým pobytom v konkrétnej krajine.

Pre príklad uvádzame formulár pre registráciu prevádzkovateľa bezpilotného systému, ktorý musia vyplniť piloti v susednom Česku.

To znamená, že keď na Slovensku takýto register nie je, nemôžu sa slovenskí piloti registrovať. Nemôžu tak bez trvalého pobytu spraviť ani v Česku alebo inom členskom štáte. Z toho vyplýva, že bez registrácie v tomto systéme nemôžu lietať s bezpilotným lietadlom v zahraničí, v opačnom prípade im hrozí pokuta. Prakticky by totiž v zahraničí lietali „na čierno“.

Kde sa môžu piloti registrovať?

Kvôli absencii registračného systému musia piloti, ktorí potrebujú povolenie Dopravného úradu, oň momentálne požiadať iba formou žiadosti o vydanie povolenia pre „letecké práce“, teda pre lietanie s bezpilotným lietadlom.

Teoretické skúšky sú vykonávané na Dopravnom úrade. Iná možnosť ako získať povolenie od Dopravného úradu momentálne nie je k dispozícii. Po zavedení registračného systému ho bude možné získať formou online testu.

Pre „hobby“ pilotov bezpilotných lietadiel nie je momentálne potrebné žiadne povolenie, nakoľko nie je dostupný jednotný registračný systém. Bez registrácie však taktiež nemôžu lietať s dronmi v zahraničí.

Aké skúšky je potrebné absolvovať?

Pri skúškach musia piloti žiadajúci o povolenie absolvovať teoretické skúšky, ktoré sa skladajú z okruhu otázok.

Okruh otázok v teoretickej skúške pre získanie povolenia od Dopravného úradu:

 • Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky
 • Všeobecné vedomosti o lietadle
 • Letové výkony lietadla a plánovanie letu
 • Meteorológia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu

Taktiež je potrebné absolvovať praktické skúšky, pri ktorých musí pilot preukázať znalosti z riadenia bezpilotného lietadla. Pre splnenie pravidiel podľa podmienok z roku 2019 je pilot po získaní licencie povinný uzavrieť aj poistenie, taktiež registrovať dron na Dopravnom úrade a mať prevádzkovú príručku.

Kategórie dronov podľa Dopravného úradu (rozdelenie podľa hmotnosti):

Dopravný úrad podľa nariadenia z roku 2019 rozdeľoval bezpilotné lietadlá do 5 kategórií podľa hmotnosti, a to na:

 • C0 – diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadlas maximálnou vzletovou hmotnosťou,ktorá neprekračuje 250 g (napríklad DJI Mavic Mini)
 • C1 – diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 250 g a neprekračuje 900 g (napríklad DJI Mavic Air 2)
 • C2 – diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 900 g a neprekračuje 4 kg (napríklad DJI Phantom 4 Pro)
 • C3 diaľkovo riadené lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4 kg a neprekračuje 25 kg a s typickým rozmerom menej ako 3 m
 • C4 – model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou, ktorá je väčšia ako 4 kg a neprekračuje 25 kg
Kategórie dronov podľa legislatívy EÚ od 1. januára 2021:

Podľa novej legislatívy sú bezpilotné lietadlá rozdelené do 3 hlavných kategórií podľa typu prevádzky, a to na:

 • Otvorená kategória (patria sem drony kategórie C0 až C4):
  • Maximálna vzletová hmotnosť dronu do 25 kg
  • Dron nesmie lietať nad skupinou ľudí (zabezpečí pilot)
  • Dron nesmie prenášať alebo zhadzovať predmety
  • Dron môže lietať do výšky najviac 120 m od najbližšieho zemského bodu na povrchu
  • Pri letoch v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška môže zvýšiť o 15 metrov nad výšku prekážky
  • Pilot absolvuje online kurz
 • Osobitná kategória:
  • Patria sem drony, ktoré prekračujú limity otvorenej kategórie
  • Pilot musí mať prevádzkové povolenie vydané príslušným orgánom
  • Prevádzkovateľ vykoná posúdenie rizika, ktoré následne zhodnotí orgán
  • Prevádzkové povolenie alebo vyhlásenie o riziku sa nevyžaduje v prípade:
   • Prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia LUC (osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS – bezpilotný letecký systém)
   • Prevádzok vykonávaných v rámci klubov a združení leteckých modelárov
 • Certifikovaná kategória:
  • Ide o drony, ktoré sú využívané pre komerčné účely, pilot s nimi lieta nad skupinami ľudí alebo drony na prepravu osôb, predmetov a nebezpečného tovaru
  • Pilot potrebuje na prevádzku príslušné osvedčenie a absolvovať potrebný kurz

Otvorená kategória je rozdelená na podkategórie A1, A2 a A3 podľa letovej prevádzky bezpilotného lietadla.

Kategória A1 (let nad ľuďmi):

 • Patria sem drony kategórie C0 a C1

Zobraziť celú galériu (3)
Kategória A1. Zdroj: EASA

Kategórie A2 (let v meste):

 • Patria sem drony kategórie C2

Zobraziť celú galériu (3)
Kategória A2. Zdroj: EASA

Kategória A3: (lety mimo osídlených oblastí a ľudí):

 • Patria sem drony kategórie C2, C3 a C4

Zobraziť celú galériu (3)
Kategória A3. Zdroj: EASA

Ako je potrebné označovať drony podľa legislatívy EÚ?

Podľa novej legislatívy EÚ nie je potrebné registrovať samotné drony. Tie však budú musieť byť označené špecifickým 12-miestnym číslom pilota/prevádzkovateľa, ktorý ho získa po registrácii v systéme a absolvovaní online testov. U nás ho zatiaľ nedostane.

Drony sú od výroby označené štítkom, ktorý určuje ich príslušnú kategóriu, no zároveň budú musieť byť označené aj spomenutým identifikačným číslom prevádzkovateľa. Toto číslo musí byť aj na svojpomocne postavených dronoch. Identifikačné číslo prevádzkovateľa musí byť vyznačené na všetkých dronoch, ktoré vlastní.

Prevádzkovateľ sa nemusí registrovať, pokiaľ prevádzkovaný dron/bezpilotné lietadlo nie je vybavené kamerovým systémom a neprekračuje hmotnosť 250 g alebo je podľa smernice 2009/48/EC považovaný za „hračku“.

Kto môže lietať s dronmi?

Najnižšia veková hranica pre lietanie s dronmi je 16 rokov pre „otvorenú“ a „osobitnú“ kategóriu. Členské štáty EÚ však môžu vekovú hranicu znížiť najviac o 4 roky v „otvorenej kategórii“ alebo najviac o 2 roky v „osobitnej kategórii“.

Piloti v zníženej vekovej kategórii potom môžu s dronmi lietať len na území členského štátu, ktorý túto nižšiu vekovú hranicu schválil. Minimálny vek na pilotovanie dronov sa nevyžaduje, ak je dron vnímaný podľa spomínanej smernice EÚ ako hračka alebo sa jedná o súkromne vyrobený dron s hmotnosťou nižšou ako 250 g.

Ako je to na Slovensku v roku 2021?

Kvôli absencii jednotného registra, ktorý mal byť zavedený podľa novej európskej legislatívy, neostáva pilotom bezpilotných lietadiel na Slovensku nič iné, ako sa riadiť doterajšími pravidlami podľa rozhodnutia č.2/2019, ktoré zverejnil Dopravný úrad.

Odporúčame však vyhnúť sa v najbližších mesiacoch pilotovaniu dronov v zahraničí, čo môže spôsobiť problémy práve kvôli tomu, že slovenskí prevádzkovatelia nebudú registrovaní v systéme.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP