banner-note-7
Juhokórejský gigant LG s minuloro?ným vlajkovým modelom LG V10 ?alo obrovskú vlnu úspechu a smartfón bol ozna?ovaný ako jeden z najlep?ích v minulom roku. LG chce v tejto vlne pokra?ova? aj tento rok s práve predstaveným LG V20. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nástupca minuloro?ného LG V10 si zachováva len tie najlep?ie vlastnosti predchodcu, zatia? ?o v ostatných sa markantne zlep?uje. Vlajková lo? rady LG V teraz prichádza s duálnym fotoaparátom na zadnej strane, úplne novým systémom stabilizácie obrazu, sekundárny displej je teraz vybavený vä??ou uhloprie?kou a preh?adnej?ou správou informácií, zatia? ?o kvalita zvuku je teraz na ?pi?kovej úrovni a taktie? je k dispozícii vä??ia batéria.

LG V10 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

LG-V20

Kon?trukcia, dizajn a displej

Vla?aj?í LG V10 bol smartfón s robustnou kon?trukciou a zvlá?tnou textúrou zadnej strany, ktorá pocitovo pripomínala gumu. LG V20 si pocit pevného smartfónu zachováva, no výrobca na kon?trukciu druhej generácie V smartfónu aplikoval kovový zadný kryt, pri?om telefón je teraz o nie?o ?ah?í. Men?ím prekvapením je mo?nos? od?a? zadný kovový kryt, pod ktorým je umiestnená u?ívate?sky vyberate?ná batéria. Tla?idlá pre ovládanie hlasitosti sú teraz na bo?nej strane, zatia? ?o tla?idlo napájania s integrovaným sníma?om odtla?kov prstov zostáva na zadnej strane telefónu.

lg-v20-oficialne-1

lg-v20-oficialne-10

Rovnako, ako predchodca, aj druhá generácia smartfónu prichádza s 5,7-palcovým displejom s jemným Quad HD (2560 x 1440 pixelov) rozlí?ením. LG, samozrejme, nezabudlo ani na ikonický sekundárny displej umiestnený nad hlavným displejom, ktorý zobrazuje notifikácie z aplikácií. Pod?a LG je sekundárny displej teraz jasnej?í a ponúka aj zlep?ený kontrast farieb.

Výkon, pamä? a batéria

Ikonou vlajkových lodí roku 2016 sa stal populárny ?tvorjadrový Qualcomm Snapdragon 820 procesor, ktorý samozrejme nechýba ani vo vnútri kovového tela LG V20. Na pomoc mu prichádza aj 4 GB opera?ná RAM pamä?, pri?om pre va?e dáta bude k dispozícii 64 GB vnútorné úlo?isko s mo?nos?ou roz?írenia microSD kartami a? do 2 TB. Vnútorná pamä? pracuje na UFS 2.0 ?ipe, ktorý sa v sú?asnosti radí medzi najrýchlej?ie v mobilnom priemysle.

lg-v20-oficialne-8

Tak, ako LG s?úbilo, LG V20 je prvým smartfónom, ktorý ihne? po predstavení be?í na Androide 7.0 Nougat. Ten je doplnený a u?ívate?ské prostredie od LG s vychytávkami ako multi-window. To, ?i LG zvládlo dostato?ne optimalizova? systém, sa uká?e aj na výdr?i 3200 mAh batérie, ktorá prichádza s podporou rýchleho nabíjania Qualcomm Quick Charge 3.0. Nabíjanie, ako aj prenos dát z a do smartfónu bude prebieha? cez reverzibilný USB Type-C konektor.

Duálny fotoaparát s novým systémom stabilizácie

lg-v20-oficialne-6

LG V20 prichádza po vzore LG G5 so systémom duálneho fotoaparátu. Hlavný 16-megapixelový sníma? ponúka optickú stabilizáciu obrazu a perfektnú clonu f/1.8. Sekundárny (135°) ?irokouhlý objektív je zalo?ený na 8 MPx sníma?i s clonou f/2.4. Medzi dvojicou fotoaparátov je mo?né jednoducho prepína?, pri?om ?irokouhlý sníma? je skvelý predov?etkým na fotografie krajiny, ale tie? umo??uje fotografova? drobné miesta, ktoré sa inak nezmestia do záberu klasického sníma?a. Ve?mi rýchle vytváranie fotografií potom zabezpe?í hybridný systém automatického zaostrovania, ktorý spája laserové, fázové a tradi?né kontrastné zaostrovanie do jedného celku. Vpredu tentokrát nájdeme osamotený 5 MPx selfie fotoaparát, v ktorého podpore taktie? nájdeme ?irokouhlý re?im. Ten zachytí fotografie a? v 120° ?írke a je o 34% jasnej?í ne? predný fotoaparát na V10.

lg-v20-oficialne-4

LG V10 prelomil ?ady s novými manuálnymi nastaveniami pri nahrávaní videa, ktoré boli v LG V20 e?te viac roz?írené. Sníma? novinky prichádza so Steady Record 2.0, ?o je nový systém stabilizácie videa priamo od spolo?nosti Qualcomm. LG V20 je tak úplne prvý smartfón na svete, ktorý vyu?íva funkcionality tohto systému. Steady Record 2.0 na stabilizáciu videa pou?íva dáta z gyroskopu v reálnom ?ase, pri?om systém funguje na báze elektronickej stabilizácie obrazu.

Prémiový zvuk

LG sa u? dlh?iu dobu zameriava aj na ?o najlep?í zvuk svojich vlajkových lodí, pri?om LG V20 je vyvrcholením v?etkej tej snahy. Smartfón je vybavený 32-bitovým HiFi Quad DAC zvukovým ?ipom, ktorý by mal zabezpe?i? prémiový zvuk. Smartfón tie? prichádza s podporou formátov bezstratového zvuku, vrátane Apple Lossless. Vylep?ení sa do?kalo aj nahrávanie zvuku, pri?om mikrofóny telefónu sú teraz schopné zaznamena? naozaj ?istý zvuk napríklad aj na koncertoch. LG V20 je tie? schopný nahráva? vo formátov bezstratového zvuku pri hodnotách 24-bit / 48 kHz.

lg-v20-oficialne-5

LG spolupracuje aj s výrobcom prémiovej audio techniky Bang & Olufsen, ktorý poskytuje jemné doladenie zvuku. Modely LG V20 s úpravou zvuku od tejto firmy nesú na zadnej strane logo B & O, v krabici zasa ich prémiové slúchadlá. LG bude tieto modely novinky predáva? len na vybraných trhoch.

Dostupnos? a cena

lg-v20-oficialne-7

LG, bohu?ia?, nezverejnilo ?pecifické dátumy dostupnosti najnov?ieho LG V20, no pod?a výrobcu to má by? e?te tento mesiac. Známa nie je ani presná cena, no ako to býva u LG zvykom, V20 vypustí na trh s cenou pravdepodobne o nie?o ni??ou oproti konkurencii. Prvé odhady hovoria o cene 650 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
11%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
5%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]