V?aka spolupráci spolo?ností Shell a MasterCard bude platenie paliva na ?erpacích staniciach o ?osi jednoduch?ie a hlavne pohodlnej?ie. Slu?ba Masterpass umo?ní platby priamo z vozidla a vodi? tak ani nebude musie? vystúpi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?Platenie pomocou aplikácie Masterpass na na?ich ?erpacích staniciach ocenia nielen ?asovo vy?a?ení vodi?i v?aka rýchlosti celého platobného procesu, ale tie? napríklad rodi?ia cestujúci s de?mi, ktorí ich teraz vôbec nemusia spusti? z doh?adu. Veríme, ?e zákazníci ocenia túto inovatívnu a komfortnú slu?bu vyu?ívajúcu najmodernej?iu platobnú technológiu na na?ich ?erpacích staniciach,? uviedol Jan ?apský, riadite? prevádzky ?erpacích staníc Shell na Slovensku a v ?eskej republike.


zdroj fotografie: Shell.sk

Ako to bude prebieha??

Najskôr si zákazník bude musie? stiahnu? aplikáciu Masterpass (Android | iOS), prida? platobnú kartu, prípadne aj Shell ClubSmart pre zbieranie bodov a v nastaveniach aktivova? platby na ?erpacích staniciach. Ke? príde na ?erpaciu stanicu, sta?í naskenova? kód stojanu, zvoli? ?íslo stojana, ?iastku a vykona? predautorizáciu. Po schválení transakcie a skontrolovaní platby sa celý proces kon?í a zákazník natankuje a mô?e odís?.

Kedy a kde?

Tento inovatívny spôsob platenia pohonných hmôt na ?erpacích staniciach Shell budeme môc? vyu?íva? pribli?ne od polovice mája. Podporova? ho bude vä??ina ?erpacích staníc na celom Slovensku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
20%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.