V dne?nej dobe u? nie sú digitálne fotoaparáty ni?ím nezvy?ajným, no vä??iu ob?ubu si získavajú ?zrkadlovky?. Pre rýchle zábery pou?ívatelia ?asto vyu?ívajú aj fotoaparáty smartfónov, ktoré neraz dosahujú nevídaných kvalít. Aby boli ale výsledné snímky dokonalé, je treba ma? trochu zru?ností, ktoré ti pomô?e nabra? kurz fotografovania. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sníva? aj ty, ?e raz tvoje fotografie vyniknú medzi ostatnými, no nevie? ako na to? Teraz pre teba prichádza príle?itos? nau?i? sa robi? fotky ako profesionál v?aka ?peciálnemu kurzu. Dokonca nebude? potrebova? ani ?iadne drahé vybavenie a pokojne ti pre názorné uká?ky posta?í aj smartfón s kvalitnej?ím fotoaparátom. Pôvodná cena tohto kurzu bola na úrovni a? 200 ?. V?aka jedine?nej ponuke ho v?ak mô?e? celý absolvova? teraz iba za 10 ?! Okrem nad?enia fotografova? v?ak bude? potrebova? aj svoj po?íta? ?i notebook. Táto lekcia ti toti? poskytne aj znalosti úprav fotografií v grafických softvéroch.

Fotoaparát
zdroj fotografie: Pexels

Získa? kurz fotografovania za akciových 10 ?
Pôvodná cena 200 ?

Získa? tak skúsenosti napríklad v Adobe Lightroom ?i Photoshope. Celý kurz sa skladá z 25 lekcií, ktoré ti pomô?u ponori? sa do sveta fotografií. Na jeho konci bude? vedie? vytvára? skvelé zábery, ktoré si dodato?ne upraví? v grafickom programe. Spozná? detailné fungovanie fotoaparátov, ba dokonca sa nau?í? aj ako svoje fotografie preda?. Tento jedine?ný kurz ti v?ak za túto ?smie?nu? cenu prinesie omnoho, omnoho viac skúseností. Nenechaj sa teda dlho presvied?a?, vyu?i túto 95 % z?avu a za?ni vytvára? dokonalé fotografie, po ktorých si v?dy tú?il.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
60%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]