OpenSignal zverejnil zoznam krajín s najrýchlejším mobilným pripojením

banner-ulefone-future
OpenSignal zverejnil prieskum krajín s mobilným pripojením pod?a rýchlosti a dostupnosti. Slovensko v ?om pritom nedopadlo najlep?ie, no ani najhor?ie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?me na to v?ak postupne. Prvý zoznam sa týka dostupnosti 3G, respektíve nov?ieho 4G pripojenia. Prvé miesto obsadila Ju?ná Kórea s neuverite?nou 98% dostupnos?ou. Hne? za ?ou sa umiestnilo Japonsko a Izrael na tre?om mieste. Slovensko sa radí a? medzi posledné krajiny na zozname a patrí mu 74% dostupnos? 3G, respektíve 4G pripojenia. E?te hor?ie v?ak dopadla ?eská republika so 68 percentami.

Best-and-worst-network-cover-2016

S rýchlos?ami je to u? trochu inak. Tabu?ke síce stále úraduje Ju?ná Kórea, no za ?ou sa umiestnil Singapur a Ma?arsko. I ke? v pokrytí sme a? tak dobre nedopadli, rýchlos?ami sa radíme do vy??ích prie?ok. Pre porovnanie, kým v Ju?nej Kórei sa priemerná rýchlos? 3G/4G internetu pohybuje na 41 Mbps, na Slovensku máme okolo 16 Mbps. Prieskum prebiehal v?aka viac ako 822 tisíc u?ívate?om, ktorí si nain?talovali aplikáciu OpenSignal. V tabu?kách sú pritom priemerné hodnoty a nejedná sa o najvy??ie zaznamenané rýchlosti.

10-fastest-countries-2016

Nakoniec tu máme posledný prieskum, ktorý ukazuje, ko?ko percent ?asu trávia ?udia na Wi-Fi namiesto mobilného internetu. V a? 46 krajinách trávia ?udia na Wi-Fi viac ako 50% ?asu. Dôvodom sú bu? nízke rýchlosti 4G pripojenia, nedostupnos? pokrytia ?i malé dátové balí?ky (ako aj u nás na Slovensku). V tomto prípade sa Slovensko zaradilo pribli?ne niekde do stredu. Ak by ste si chceli pozrie? kompletné výsledky, mô?ete zamieri? na túto stránku.

Ste spokojní s pokrytím a rýchlos?ami mobilného internetu u svojho operátora?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.