Emisná a technická kontrola je postrachom mnohých majiteľov starších áut, ktoré už nie sú v tak dobrej kondícii ako kedysi. EÚ však svojimi nariadeniami ešte viac sprísnila emisné normy, kvôli ktorým už v prvých týždňoch po uvedení do platnosti mali problémy s EK tisíce vodičov po celom Slovensku. Autá aj s platnou STK a EK môže na slovenských cestách zastaviť mobilná stanica technickej kontroly, ktorá už behom chvíle overí spôsobilosť vozidla.

Nové nariadenia Európskej únie spôsobili na pracoviskách technickej kontroly motorových vozidiel obavy a chaos po tom, čo sa sprísnili emisné normy a zaviedli prísnejšie pravidlá, kvôli ktorým by už pracovníci nemali „prehliadnuť“ isté nedostatky áut ani s malým úplatkom. Už v prvých týždňoch po zavedení nových pravidiel sa v médiách objavovali informácie o tom, že cez STK a EK neprešli tisícky áut už behom pár dní.

Prísne emisné a technické kontroly spôsobili motoristom množstvo problémov

Problémy však nastali aj na pracoviskách technickej kontroly, kde mnohí zamestnanci rozviazali pracovný pomer. Vodiči naopak údajne čakajú v dlhých radoch a neraz je poradovník na tieto kontroly poriadne preplnený. Detailnejšie a prísnejšie kontroly teda spôsobili motoristom nemalé starosti a problémy. Kvôli tomu tak mohli z kontroly odísť mnohé vozidlá s označením „nespôsobilé na prevádzku“ a v prípade odhalenia menších chýb, ktoré je možno odstrániť, dostalo vozidlo označenie „dočasne spôsobilé“. Problémy sa týkali aj novších vozidiel.

Poslanci prijali novú legislatívu na zníženie emisií automobilov ešte v septembri minulého roka, no do platnosti sa dostala na Slovensku v máji tohto roka. V tom čase sa na pracoviská technickej a emisnej kontroly začali inštalovať ďalšie monitorovacie systémy, čím sa sprísnil celý priebeh kontroly, ale zároveň aj predĺžil čas na jedno vozidlo, čo spôsobilo výrazný časový sklz. Mnohí motoristi tak nestihli absolvovať STK a EK včas a ďalší zasa nesplnili prísne normy.

Zobraziť celú galériu (3)
FOTO TASR - Milan Kapusta

Nenechaj si ujsť
Takto zmenili automobilový priemysel emisné normy za posledných 30 rokov a nastolili trend elektromobilov

Napriek počiatočným obavám sa však naďalej darí úspešne prejsť cez technickú a emisnú kontrolu aj niektorým majiteľom starších áut. Mnohí pritom svoje vozidlá pripravujú na tieto kontroly krátko pred termínom a v niektorých prípadoch tak musia svoje „úpravy“ odstrániť, aby mohli úspešne prejsť. Môže sa jednať napríklad o odstránenie katalyzátorov, DPF filtrov alebo iných súčastí výfukového systému, bez ktorých by nemusela byť emisná kontrola úspešná.

Technickú a emisnú kontrolu môže vykonať polícia aj priamo na ceste

O celom rozsahu vykonávaných úkonov na emisnej kontrole hovorí § 48 vyhlášky č. 138/2018 Z. z. platnej od 15. mája 2019. Komplexným procesom tak chcela EÚ dosiahnuť prísnejšie kontroly, ktoré by z premávky vyradili nespôsobilé vozidlá, vrátane tých, ktoré nespĺňajú nové normy. Vodiči si však nemôžu byť istí ani po úspešnom absolvovaní STK a EK, nakoľko polícia môže s mobilnou technickou stanicou kontrolovať stav vozidiel aj priamo na cestách, čo nám vo svojom vyjadrení potvrdilo aj Prezídium Policajného zboru.

„Príslušníci služby dopravnej polície Policajného zboru zaradení na oddeleniach špeciálnych kontrol v rámci bežného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú podrobnejšie cestné technické kontroly s mobilnými stanicami technickej kontroly, v ktorých súčasťou výbavy sú aj najmodernejšie analyzátory výfukových plynov na meranie vozidiel so zážihovými a vznetovými motormi.

V rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva aj kontrola emisií, kde sa pri vozidlách so zážihovým a vznetovým motorom kontroluje dymivosť a v prípade, ak sú prekročené hodnoty korigovaného súčiniteľa absorbcie, tak sa vozidlo považuje za technicky nespôsobilé,“ vyjadrilo sa Prezídium Policajného zboru pre FonTech.sk

Tieto informácie tak potvrdzujú obavy mnohých motoristov, ktorí o podobnom postupe mohli doteraz počuť najmä v susednom Poľsku alebo Česku, kde sa kontroly taktiež vykonávajú priamo v teréne. Rovnaké „páky“ však môže na vodičov využiť aj polícia na Slovensku, ktorá vďaka mobilnej stanici technickej kontroly môže z prevádzky vyradiť aj vozidlá, ktoré síce absolvovali STK a EK po zavedení nových pravidiel, no z rôznych dôvodov by pri takejto cestnej kontrole podmienky nesplnili.

Jednými z možných príčin môže byť pritom opätovné odstránenie komponentov výfukového systému po úspešnej technickej a emisnej kontrole alebo iné úpravy. Po zistení takýchto nedostatkov potom môže vodičov čakať aj zadržanie dokumentov od vozidla a evidenčných čísel.

„Za hore uvedené prípady je policajt podľa § 72 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak bola zistená vážna chyba alebo nebezpečná chyba počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly. Podľa § 72 ods. 2 zákona o cestnej premávke policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Podľa § 64 ods. 3,4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, prevádzkovateľ vozidla je podľa druhu zistených chýb povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej do 30 dní od vykonania cestnej technickej kontroly alebo je povinný požiadať o dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v inom štáte ako v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán oznámi výsledky tejto kontroly kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu alebo príslušnému orgánu tretieho štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Oznámenie obsahuje údaje zo správy o cestnej technickej kontrole. Podrobné pravidlá postupov oznamovania kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu ustanovuje osobitný predpis,informovalo PPZ FonTech.sk.

Okrem zadržania technického preukazu a evidenčných tabuliek od vozidla pritom hrozí vodičovi za riadenie „nespôsobilého“ vozidla pokuta vo výške desiatok eur.

Vodič je povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke [§ 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“)]. V opačnom prípade sa vodič vozidla dopustí priestupku, za ktorý môže policajt uložiť pokutu do 100 eur podľa § 22 ods. 2 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. alebo v blokovom konaní do 50 eur podľa § 22 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb,“ informovalo PPZ FonTech.sk.

Z vyššie uvedených informácií teda vyplýva, že polícia na Slovnesku má kompetencie s využitím mobilnej technickej stanice na technickú a emisnú kontrolu vozidla aj priamo na ceste, kedy môže na základe vykonanej prehliadky a meraní vyhodnotiť iné závery ako pracovisko technickej kontroly. Následne vodič nesmie v riadení „nespôsobilého“ vozidla pokračovať a problémy musí odstrániť do 30 dní či dočasne odhlásiť vozidlo z evidencie.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP