Ani s masívnym nástupom internetu do pracovného prostredia sa telefonické hovory zo života firiem nestratili. Telefonát stále patrí medzi najdôležitejšie pracovné nástroje mnohých spoločností. Čoraz viac firiem však siaha po modernejšej, menej nákladnej a funkčne bohatšej alternatíve: cloudovému telefónnemu systému. Telefonické hovory sa uskutočňujú cez internet prostredníctvom notebooku, smartfónu či stolného počítača. Aké funkcie teda prináša cloudový telefónny systém do života používateľa?

Koncept jedného čísla búra geografické hranice

Mobilita zamestnancov – raz v kancelárii, raz home office, inokedy služobná cesta – je dnes bežnou záležitosťou. Aj na to myslí aplikácia cloudového telefónneho systému Cloudya od spoločnosti NFON. Používateľ tak má jedno telefónne číslo, ktoré môže používať až na 9 rôznych zariadeniach: od smartfónu cez notebook až po stolný počítač. Stačí mu prístup na internet a hovor dokáže prijať kdekoľvek.

Samozrejmosťou je tiež presmerovanie hovorov podľa toho, kto a s akou požiadavkou volá. Používateľ aplikácie Cloudya si rovnako môže vytvoriť aj čiernu, resp. bielu listinu – na základe ktorej aplikácia sama rozhodne, kto sa na dané číslo dovolá a kto nie. Čerešničkou na torte je funkcia virtuálneho faxu. Používateľ smie odosielať a prijímať faxy v elektronickej podobe (PDF) cez svoj email. Ten si samozrejme dokáže prepojiť s aplikáciou Cloudya.

Fronta hovorov aj hlasová schránka

Aplikácia cloudového telefónneho systému Cloudya dokáže zaradiť hovor do fronty bez potreby zdvihnutia hovoru či presmerovania. Používateľ tiež môže počítať s nastaviteľným oznámením, ktoré si telefonujúci pri zaradení do fronty vypočuje. K tejto funkcií sa pripája množstvo ďalších podfunkcií, ako automatické rozdelenie hovorov podľa zadaných kritérií, oznam pre volajúceho, na akej pozícii vo fronte sa nachádza či iné oznámenie, napríklad o dĺžke čakania.

Aplikácia Cloudya tiež ponúka funkciu záznamníka: volajúci nahrá svoj odkaz, ktorý si adresát vypočuje prostredníctvom svojho zariadenia alebo si odkaz nechá poslať na mail. Kapacita hlasovej schránky je 100 správ, ktoré sa po naplnení kapacity automaticky budú premazávať – prirodzene, od najstaršej správy. Cloudya tiež umožňuje používať obľúbené funkcie ako CLIP aj CLIR. Teda zobrazenie čísla volajúceho, resp. zamedzenia zobrazenia čísla volajúcemu.

Jednoduché a rýchle pripojenie ku cloudovému telefónnemu systému

Veľkým plusom cloudového telefónneho systému je tiež jeho zavedenie a prepojenie s hardvérom (počítač, smartfón, tablet). Cloudya sa vďaka inštalácii plug-and-play prepojí s požadovanými zariadeniami a zároveň sa automaticky nastaví a v prípade potreby i aktualizuje. Navyše, nie sú potrebné ďalšie investície do nového hardvéru, ako tomu často býva pri štandardných telefónnych systémoch.

Používatelia aplikácie Cloudya majú tiež k dispozícii panel operátora. Prostredníctvom tohto panelu dokáže zamestnanec jednoducho a rýchlo získať už prvotné informácie o volajúcom, v prípade potreby hovor presmerovať, pozastaviť či odmietnuť. Okrem toho Cloudya ponúka i prémiové riešenia, ktoré sú šité na mieru rôznych odvetví či účelov – od riešenia Nhospitality pre HORECA segment až po Nvoice for Microsoft Teams , dnes nazývaný NFON Integration for Microsoft Teams, pre uľahčenie tímovej práce. Samozrejmosťou sú video hovory, zdieľanie vzdialenej obrazovky či vytvorenie virtuálnych konferenčných miestností.

Chcete sa dozvedieť viac o funkciách aplikácia Cloudya? Navštívte stránku nfon.com.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú