Spolo?nos? Japan Display (JDI) prednedávnom oznámila, ?e spustila masovú výrobu svojich 6-palcových bezrámikových LCD displejov. Záujemcov by sa na?lo hne? nieko?ko, no azda najviac diskutovaným smartfónom v tejto súvislosti je Xiaomi Mi MIX 2.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Japonský výrobca predstavil svoj ?Full Active? LCD displej, ktorý je ur?ený pre mobilné zariadenia s minimálnymi alebo takmer ?iadnymi rámikmi. Ten ponúkne uhloprie?ku o ve?kosti 6-palcov s rozlí?ením 2160 x 1080 pixelov. Vä??ina vlajkových lodí dnes pou?íva OLED displeje, ktoré doká?u verne zobrazi? ?iroké spektrum farieb a hlavne hlbokú ?iernu. Pod?a JDI ale ich displej disponuje druhou generáciou technológie Pixel Eye, ktorá sa má postara? o zobrazenie hlbokej ?iernej farby. ?al?ou zaujímavos?ou je, ?e tento displej nemá problém s vlhkými prstami. Pod?a výrobcu displej zvláda gestá a dotyky vlhkými rukami bravúrne.


zdroj fotografie: Japan Display

Prognózy hovoria, ?e trh s bezrámikovými displejmi je medzi pou?ívate?mi stále populárnej?í a naberá na sile. Na tieto displeje si brúsi zuby hne? nieko?ko výrobcov. Najviac sa v tejto súvislosti spomína Sony a jeho o?akávaný smartfón Xperia XZ1. Av?ak najviac diskutovaným smartfónom, ktorý by tento displej teoreticky mohol vyu?i?, je Xiaomi Mi MIX 2. Status ?ínskeho ?leakstra? Wanga na sociálnej sieti Weibo so sebou priniesol isté ?pekulácie. Wang sa pýtal svojich sledovate?ov, ktorý smartfón by mohol vyu?i? displej od JDI. Komentujúci sa vo vä??ine prípadov zhodli, ?e by mohli ís? o Mi MIX 2.


zdroj fotografie: Screenshot/Weibo

Navy?e sa v súvislosti so Xiaomi objavili ?al?ie ?pekulácie. Tie pochádzajú opä? z Weibo a tentoraz sa spomína, ?e Mi Mix 2 by mohol by? jedným zo smartfónov vyu?ívajúcich technológiu 3D snímania. Tá má prinies? vylep?enia v oblasti rozoznávania tváre a ?i snímania o?nej rohovky. Prvým smartfónom s touto technológiou by ale mala by? vlajková lo? Huawei Mate. Hne? po nej sa o?ákáva, ?e Mi MIX taktie? vyu?ije túto technológiu.


zdroj fotografie: Screenshot/Weibo

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.