Posledné dni asi najdiskutovanej?í smartfón, na ktorý ?aká nespo?etné mno?stvo fanú?ikov po celom svete. Technologický svet dnes upriamil svoju pozornos? na ?mesto anjelov?, San Francisco, kde sa konala ?peciálna konferencia spolo?nosti Apple. Ako inak, do?kali sme sa nových iPhonov v poradí u? 7. generácie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?o teda pre nás, koncových u?ívate?ov, priná?a nová dvojica, ktorá má doslova zruinova? tr?by popredných výrobcov Androidov? V podstate sú tu dve ve?mi zásadné novinky, ktoré vyznievajú ú?asne, no nie je to ni? svetoborné alebo revolu?né. Samotný za?iatok dne?ného d?a bol doslova komický, nako?ko oficiálny Twitter Applu pred?asne uverejnil oficiálny dátum predpredaja a nejaké ?al?ie detaily. Pozornos? médií teda smerovala ihne? na predstavenie, ktoré bolo plné ve?kých slov, no doká?e sa Apple ?ini? aj v reále? Predstavme si tieto dva trháky pre tento rok aj podrobnej?ie.

Apple iPhone 6S 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Dizajn v znamení men?ích zmien a u? ?iadny 3,5 mm audio jack

Mo?no si poviete, kurnik, ten Apple ni? nové nevymý??a. Z ?asti vám dáme za pravdu a dizajn noviniek je ve?mi podobný modelom 6 / 6 Plus, respektíve 6S / 6S Plus. Prvou zmenou kon?trukcie je odstránenie nevkusných predelov antén (po novom sa nachádzajú navrchu a naspodku) a nová ?ierna farebná varianta s ?iernym logom nahryznutého jablka. Kon?trukcia v?ak má e?te dve zásadné novinky, ktoré stoja za zmienku. Prvou je vodeodolnos? pod?a certifikácie IP67. Druhá je v?ak ove?a vá?nej?ieho charakteru. Tim Cook nám u? po?as roka nazna?oval, ?e mô?e nasta? situácia, pri ktorej nové iPhony nebudú ma? 3.5 mm audio jack.

iphone-7-oficialne-3

A naozaj je tomu tak. Ste nahnevaní? Nebojte, situácia nie je také kritická. iPhone 7 a 7 Plus prichádzajú s napájacím Lightning konektorom, pre ktorý sú zárove? prispôsobené aj nové slúchadlá EarPods nachádzajúce sa v balení so zaujímavými inteligentnými funkciami. Na??astie, Apple pridal do balenia aj redukciu. Celkom ve?korysé, ?o poviete? Zmenou pre?lo aj ikonické tla?idlo Domov, ktoré je trochu odli?né po mechanickej stránke. Vyu?íva technológiu z najnov?ích MacBookov a nemô?ete ho naozaj stla?i?, no tla?idlo doká?e vytvori? takú spätnú odozvu, pri ktorej cítite, ?e ste tla?idlo zatla?ili.

iphone-7-oficialne-5

Displej

7-?ka si ponechala 4,7-palcový displej so slab?ím HD rozlí?ením, pri?om ?Plusko? prichádza s úplne rovnakým 5,5-palcovým panelom, ktorý má FullHD rozlí?enie. Samozrejmos?ou je aj zachovanie technológie 3D Touch, teda citlivosti displeja na tlak, akým na? pôsobíte. I ke? Apple sa nezastáva brutálneho zvy?ovania rozlí?enia displejov, tento rok by sa u? patrilo trochu zdvihnú? kvalitu panelov, no nie? Nevadí, budúci majitelia v?ak na oplátku dostanú dokonalé podanie farieb a ?pi?kové zobrazovanie na priamom slnku i v noci.

Apple iPhone 6S plus 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone-7-oficialne-6

Trochu sa e?te zastavme pri slúchadlách EarPods. Nová verzia má jednu ?peciálnu vlastnos?, ktorá doká?e zisti? pod?a senzorov, ?i máte slúchadlá naozaj v u?iach a pod?a toho bude pú??a? hudbu. Dokonca podporujú aj synchronizáciu cez iCloud, aby ste mali v?dy v?etky podrobnosti so sebou na ka?dom z va?ich Apple zariadení.

sound_earpods_large_2x

Klasický ale aj duálny fotoaparát

Pri iPhone 7-?ke nastali v oblasti fotoaparátu len minoritné zmeny, ktoré len vylep?ujú takmer dokonalý sníma? z minulého roka. Hovoríme o 12 MPx rozlí?ení s clonou f/1.8 a optickou stabilizáciou obrazu. Na druhej dostal vä??í brat ove?a viacej noviniek, ktoré stoja za zmienku.

Na zadnej strane iPhonu 7 Plus sídli duálny 12 MPx fotoaparát. Jeden sníma? je ?irokouhlý a druhý teleobjektív. Primárny sníma? má clonu f/1.8, zatia? ?o sekundárny priná?a taktie? dobré clonové ?íslo f/2.2. ?ere?ni?kou na torte je prítomnos? dvojnásobného optického zoomu. Dvojicu fotoaparátov je mo?né vyu?i? aj pre zmenu h?bky ostrosti fotografií. V neposlednom rade nesmieme zabúda? ani na optickú stabilizáciu videa a natá?anie videa v 4K rozlí?ení pri 30 fps pri oboch smartfónoch.

Prvé ?tvorjadrové iPhony

Ako ka?dý nový iPhone, aj ten ?sedmi?kový? prichádza s novými ?revami. Apple teraz zasadil mierny úder tvrdým ?jab??karom?, ktorí sa silou mocou bránili viacjadrovým procesorom. iPhone 7 a 7 Plus toti?to prichádzajú so ?tvorjadrovým Apple A10 Fusion procesorom, ktorý je zalo?ený na 64-bitovej architektúre. Nový ?ipset Applu je rozdelený do dvoch clusterov, pri?om prvý zah??a dvojicu výkonných jadier. Pod?a Apple je ka?dé z nich o 40% výkonnej?ie ako jadrá v predo?lej generácii jabl?ného ?ipsetu. Zvy?né dve jadrá sú ?etrného pôvodu, pri?om be?ia len na jednu pätinu svojho výkonu. Apple tak chce u?etri? ?o najviac energie u? beztak slabej batérie.

iphone-7-oficialne-7

Ani tentokrát sa zrejme Apple nemá ?ím chváli?, teda aspo? pokia? ide o kapacitu batérie. Akú kapacitu dostali ?lánky batérií v nových iPhonoch nevieme, no americký gigant zverejnil najlep?ie výsledky výdr?e, ktorú aj tak nikdy nedosiahnete. V priemernej výdr?i sa majú ?sedmi?kové AjFóny? zlep?i? o pribli?ne dve hodiny oproti predo?lým modelom, iPhone 6s a 6s Plus.

Opä? ?ialená cena

Ceny nových iPhonov sa v podstate ka?doro?ne nemenia, ke??e nový model preberie ?tartovaciu cenu toho starého. Rovnako je to aj pri iPhone 7 a 7 Plus, pri?om ajpgrejdom pre?la vnútorná pamä?. 16 GB model je m?tvy (kone?ne) a k dispozícii sú verzie s 32 GB, 128 GB a 256 GB úlo?iskom. Základný model iPhone 7 za?ína na 649 amerických dolároch, pri?om pri vä??om iPhone 7 Plus to je a? 769 dolárov. S narastajúcou kapacitou vnútornej pamäte si potom zaka?dým k základnej cene prirátajte ?al?ích 100 $. Krajiny v prvej vlne dodávok si novinky u?ijú u? 16. septembra, zatia? ?o Slovensko bude v druhej vlne o tý?de? neskôr.

Na ?lánku spolupracoval Kristián Hru?ovský.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
3%
Páči sa mi to
3%
Chcem to
12%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
15%
Neznášam to
68%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]