Zákutia vesmíru zostávajú do dne?ného d?a mnohými svetovými krajinami neprebádané. Ur?ite vie?, ?e ná? malý ?tát do po?etnej skupiny týchto krajín u? takmer 20 rokov nepatrí v?aka historicky prvému a zatia? jedinému slovenskému kozmonautovi, Ivanovi Bellovi. Zrejme si v?ak nemal najmen?ieho po?atia o tom, ?e chudobná krajina, akou je India, sa mô?e pochváli? vlastným vesmírnym programom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento program sa navy?e stihol postara? o pár skuto?ne hodnotných úspechov, pri?om za zmienku rozhodne stojí aspo? posledný z nich. Po?as jedinej vesmírnej misie sa Indom podarilo vynies? na orbitu Zeme neuverite?ných 104 satelitov, ?ím sa zaslú?ili o pokorenie svetového rekordu. Ten dr?ali donedávna Rusi, ktorí e?te v júny 2014 vyniesli naraz do vesmíru 37 týchto telies. Vesmírna lo? Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), ktorá sa postarala o takmer trojnásobné prekonanie tohto rekordu, umiestnila na orbitu na?ej planéty po?as svojej predo?lej 23 rokov dlhej existencie ?al?ích 122 satelitov.

satelity Planet Dove

zdroj fotografie: Space

V?aka dne?nej misii sa v?ak toto ?íslo takmer zdvojnásobilo. Najvä??iu ?as? z tejto po?etnej skupiny telies tvorili satelity s názvom Dove od americkej spolo?nosti Planet. Celkovo ich bolo a? 88, pri?om sú ur?ené na vytváranie fotografií Zeme vo vysokom rozlí?ení. Okrem iného zopár satelitov patrilo, samozrejme, aj Indii, ktorá vyslala na orbitu vesmírne telesá s názvom Cartosat-2, ktoré budú zamerané na sledovanie indických hraníc s Pakistanom a ?ínou.

zdroj fotografie: XPrize

Nenechaj si ujs?
Video: Nová umelá inteligencia od Google sa nau?ila by? ve?mi agresívna v stresových situáciách

PSLV bude vyslaný na ?al?iu misiu opä? v decembri tohto roka, kedy má slú?i? pri spolupráci indickej spolo?nosti Team Indus a japonskej spolo?nosti Hakuto. Tie sa spolo?nou silou sna?ia prinies? vhodnú konkurenciu pre Google Lunar XPRIZE, ktorého cie?om je úspe?ne pristá? na povrchu Mesiaca, prejs? s roverom 500 metrov a odosla? fotografie a videá vo vysokom rozlí?ení spä? na Zem.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]