Huawei rozoslal pozvánky na udalosť, ktorá sa bude konať deň pred IFA 2016. Dočkáme sa predstavenia nového smartfónu rady Mate?

banner-p9Konferencia IFA sa rok ?o rok uskuto??uje v meste Berlín. Tento rok ?tartuje 2. septembra a kon?í o pä? dní neskôr, teda 7. septembra. To znamená, ?e do zahájenia tejto udalosti nám stále ostáva nie?o vy?e dvoch mesiacov. Mo?no práve konanie tejto konferencie motivovalo spolo?nos? Huawei k tomu, aby rozoslala pozvánky na vlastnú udalos? konajúcu sa de? pred tou v Berlíne.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

IFA bola v?dy významnou udalos?ou pre ?ínsky Huawei. Za posledné roky sme sa toti?to na tejto akcii do?kali predstavenia viacerých smartfónov modelovej rady „Mate“. V roku 2014 to bol smartfón Mate 7 a o rok neskôr tu svetlo sveta uzrela vtedy e?te nová vlajková lo? Huawei Mate S. Tieto skuto?nosti nazna?ujú, ?e by spolo?nos? Huawei mohla na spomínanej akcii predstavi? práve nový phablet rady „Mate“. Zatia? v?ak nie je celkom jasné, ?i sa do?káme predstavenia Mate 9-ky alebo novej generácie modelu Mate S, ktorý by mohol nies? názov Huawei Mate S2. Pri minuloro?nom modeli sme sa do?kali integrácie displeja s Force Touch technológiou, ktorá doká?e rozozna? pôsobiaci tlak na displej. Huawei Mate S túto technológiu priniesol ako úplne prvý smartfón na svete a mo?no práve kvôli tomu sa mu nepodarilo vyu?i? plný potenciál. ?ínsky gigant by mal teda pri novej verzii tohto smartfónu viac zapracova? na vyu?ití tejto zaujímavej vychytávky.

HUAWEI MATE 8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>Stále je v?ak otázne, ?i spolo?nos? Huawei vôbec plánuje S2-ku predstavi?. Treba poveda?, ?e minuloro?ný model nezo?al taký úspech ako sa od neho o?akávalo. To v?ak hrá do karát mo?nosti druhej, ktorá hovorí o tom, ?e 1. septembra sa do?káme zariadenia Huawei Mate 9. Jeho predchodca bol predstavený niekedy koncom novembra, no je mo?né, ?e tento rok nebudeme musie? ?aka? a? tak dlho. Túto domnienku podporuje aj fakt, ?e konkuren?né zariadenia Samsung Galaxy Note 7 a iPhone 7 Plus, ktoré taktie? spadajú do kategórie tabletofónov, budú predstavené práve koncom augusta, respektíve za?iatkom septembra. Tak ?i onak, stále zostáva do udalosti e?te ve?a ?asu a ur?ite sa do?káme ?al?ích únikov, ktoré sná? so sebou prinesú aj viac informácii.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]