Chromebooky sú aktuálne najvýkonnej?ie po?íta?e zalo?ené na architektúre ARM dostupné pre be?ných pou?ívate?ov. Raspberry Pi je zas plne funk?ný mini po?íta? s cenou pribli?ne 32 ?. Je v?ak aj výrazne menej výkonný ako vä??ina z nás pova?uje za prijate?né pre prehliadanie webových stránok ?i skuto?nú kancelársku prácu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Av?ak neplatí to stále. V týchto d?och má ka?dý smartfón pova?ovaný za vlajkovú lo? výkon, ktorý doká?e hravo konkurova? prenosným ultrabookom. Huawei tak urobil pomerne jasnú vo?bu a za?al integrova? svoje smartfónové procesory do malých Linuxových po?íta?ov. HiKey 960 v hodnote 239 ? bol oficiálne odhalený s 8-jadrovým procesorom Kirin 960, ktorý má ?tyri výkonné jadrá Cortex-A73 a ?tyri menej výkonné jadrá Cortex-A53. Je to úplne rovnaký procesor, ktorý sa nachádza aj vo phablete Mate 9. Nie je síce a? tak výkonný ako Snapdragon 835, no zaiste sp??a potreby aj tých náro?nej?ích pou?ívate?ov. HiKey 960 bude v budúcnosti kompatibilný s viacerými Linux verziami a navy?e aj s Androidom.

Táto novinka sa taktie? mô?e pochváli? slu?nými 3 GB LPDDR4 RAM pamäte a pokia? ide o grafiku, akcelerátor Mali-G71 má dostatok výkonu pre výstup v 4K, av?ak HDMI výstup na doske podporuje iba FulHD rozlí?enie. Doska má taktie? 40 a 60 pinové konektory na pripojenie hardvéru, ako sú fotoaparáty, no hlavne PCIe M.2 slot, ktorý by mal u?ah?i? pridávanie rýchlej?ích SSD diskov pre roz?írenie základného 32 GB ukladacieho priestoru.

Pýta? sa, kde by sa dal HiKey 960 pou?i?? Ideálne by ho dokázali vyu?i? vývojári pracujúci na softvéri zalo?enom na architektúre ARM, ako sú napríklad aplikácie Android. Vä??ina vývoja sa v sú?asnosti kompiluje na ARM a? po prvotnom vývoji. Preto mô?e nový HiKey 960 pomôc? preklenú? priepas? medzi vývojom a testovaním, a to skuto?ne zásadným spôsobom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
25%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.