Gorilla Glass 5 oficiálne: Nová generácia ochráni smartfóny pred pádmi z väčšej výšky

banner-zuk-z2-fixedSpolo?nos? Corning vä??ina z nás pozná ako najznámej?ieho výrobcu ochranných skiel pre smartfóny. V?dy, ke? sa povie ochranné sklo, s najvä??ou pravdepodobnos?ou sa jedná práve o Gorilla Glass, ktoré  sú dlhé roky tie najpou?ívanej?ie ochranné sklá. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Dodnes sa naj?astej?ie stretávame s jeho tre?ou a ?tvrtou generáciou, teda Gorilla Glass 3 a 4. Mo?no sa to ani nezdá, no ?tvrtá generácia bola predstavená u? pred dobrými dvoma rokmi. Výrobca sa teda kone?ne rozhodol predstavi? novú, piatu generáciu, ktorú uvidíme v smartfónoch u? v nasledujúcich mesiacoch. Pri výrobe sa tentokrát kládol dôraz na odolnos? vo?i pádom, ktorá predchádzajúcej generácii trochu chýbala. Výrobca tvrdí, ?e sklo pri testovaní pre?ilo a? 80 % pádov z vý?ky 1.6 metra. Toto ?íslo sa v?ak podarilo dosiahnu? za ideálnych podmienok a je otázne, ako sa bude sklo správa? v prípade, ?e zariadenie spadne na roh. Vä??inu pádov toti?to tvoria takéto prípady a jedná sa o dos? citlivé miesto.

FAQ4-050

Výskumný tím spolo?nosti Corning zistil, ?e sklo Gorilla Glass 4 bolo pri pádoch z vý?ky men?ej alebo rovnajúcej sa jednému metru viacmenej úspe?né a pádom odolávalo dobre. Hlavným vylep?ením novej generácie je teda odolnos? vo?i pádom z vý?ky okolo 1.6 metra. Ako si v?ak sklo bude vies? v reálnom ?ivote sa dozvieme a? z prvých drop testov zariadení.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
27%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
55%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.