Obrovské reklamy Googlu lákajú na predstavenie 4. októbra

banner-redmi-note-4Google sa u? dávnej?ie pohrával s my?lienkou, ?e Nexus smartfóny si bude vyrába? sám. Nikdy k tomu v?ak nedo?lo a a? do zániku rady Nexus boli zariadenia vyrábané rôznymi spolo?nos?ami. Inak by tomu nemalo by? ani pri nových Pixel smartfónoch. Google nás v?ak mo?no plánuje prekvapi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Internetový gigant si pre nás pripravil nie?o nové a výnimo?né. Samozrejme, bude sa jedna? o nové Pixel smartfóny, ktoré nám predstaví u? 4. októbra, na ?o nás upozor?uje aj mnohými reklamami. Na reklamách sa nachádza obrys telefónu, ved?a ktorého je dátum 4. október. Na druhej strane sa nachádza ve?mi dobre známe logo.

LG Nexus 5X mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

google_oct_4_00

Udalos? plánovaná na 4. októbra má aj vlastnú webovú stránku, na ktorej nájdete popis potvrdzujúci, ?e sa bude jedna? o viacero zariadení. Je v?ak mo?né, ?e sa nebude jedna? len o Pixel smartfóny. Minulý rok spolo?nos? Google spolu s Nexus smartfónmi, ?o boli predchodcovia rady Pixel, ukázala aj tablet Pixel C a napríklad aj Chromecast. Je teda mo?né, ?e okrem Pixel smartfónov uvidíme aj nasledovníka tabletu a ?al?iu generáciu Chromecastu.

Zaujímavé v?ak je, ?e na Twitteri alebo Instagrame mô?ete nájs? hashtag #madebygoogle, teda vyrobené Googlom. Nové Pixel smartfóny v?ak majú by? vyrobené spolo?nos?ou HTC. Chce nám týmto Google nazna?i?, ?e v tajnosti vyvinul vlastné zariadenie, ktoré predstaví za?iatkom októbra? Nemyslíme si, ?e by sa spolo?nosti naozaj podarilo udr?a? zariadenie tak zahalené tajomstvom, ?e sme o ?om e?te ni? nepo?uli. Nové Pixel zariadenia by v?ak nemali na sebe nies? zna?ku výrobcu, ako tomu bolo u rady Nexus. Mo?no práve na toto Google nará?a.

A post shared by Google (@google) on

Mo?no má Google na mysli len spojenie vlastného softvéru s hardvérom, ktorý síce samotná spolo?nos? nevyrobila, no je mo?né, ?e zasahovala do jeho návrhu. Na skuto?ný význam ,,vyrobené Googlom“ si musíme e?te chví?u po?ka?, no u? 4. októbra nám to gigant v?etko dopodrobna objasní. Te?íte sa na to, ?o si pre nás Google pripravil?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.