banner-asus-zenfone-3-deluxeO pripravovaných nástupcoch Nexusov sa vedú dlhé diskusie. Okrem rôznych fotografií, ?pecifikácií a výsledkov z benchmarkov poznáme e?te jednu vec. Ob?úbené Nexusy sú definitívne ?m?tve? a nové Pixely ich u?, bohu?ia?, nenahradia vo v?etkých smeroch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nexusy boli známe najmä ?istým Androidom v tom najlep?om svetle, nad?tandardnou podporou vývojárov (ROM, kernely), dobrou výbavou a prijate?nými cenami. Niektoré z týchto vlastností si samozrejme, Pixely zachovajú, no druhú z menovaných vlastností pravdepodobne nie tak úplne. Ak ste niekedy vlastnili akéko?vek Nexus zariadenie, pravdepodobne ste aspo? raz vyskú?ali svoj smartfón ?rootnu??, vyskú?a? alternatívnu ROM ?i kernel. A práve toto chce Google pri nových Pixeloch obmedzi?. Ak nás ?ítate pravidelne, ur?ite viete, ?e Xiaomi vo svojich smartfónoch uzamyká bootloader a ?al?ími spôsobmi odrádza pou?ívate?ov od in?talácie alternatívnych systémov a núti ich tak pou?íva? len originálnu ROM. ?i chceme, alebo nie, toto pravdepodobne urobí aj Google. V?etko sa za?alo len nedávno, ke? Google zverejnil API, v ktorom vývojárom umo?nil znemo?ni? in?talácie ich aplikácií na rootnutých a iných ?nebezpe?ných? zariadeniach.

Huawei Nexus 6P 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

verified_boot

I ke? niektorým pou?ívate?om sa to ur?ite nebude pá?i?, pre vývojárov je to obrovská výhoda a tento krok by sme mali chápa?. Android 6.0 navy?e získal aktualizáciu, ktorá skomplikovala root zariadení. Po novom je potrebné vykonáva? takzvaný ?systemless root?, teda root bez modifikovania, ?i zmeny systémovej partície. V prípade rootnuia bude pri bootovaní ?aka? na pou?ívate?a nepríjemná hlá?ka.

boot_red

Aby tomuto problému zarytí ?pekulanti predi?li, namiesto modifikovania systémovej partície modifikovali ramdisk pre získanie rovnakého výsledku. Bohu?ia?, pod?a ROM a kódu kernelu najnov?ieho Androidu 7.0 Nougat je u? aj ramdisk zastre?ený v systémovej partícii. V?dy sa samozrejme nájde nejaká cesta k rootu a ur?ite sa nájde aj pri nových Pixeloch, no u? to nikdy nebude také jednoduché ako pri Nexusoch.

note-7-vodeodolnost

Samsung Galaxy Note 7

Takmer v?etky tohtoro?né vlajkové lode výrobcov, ako napríklad Samsung, Sony a Apple disponujú certifikáciou IP67 alebo IP68. Najnov?ie informácie hovoria o tom, ?e nové Pixely by mali získa? certifikáciu IP53. Kým prvé ?íslo znamená odolnos? vo?i prachu, trojka zna?í len odolnos? pred padajúcou vodou vo forme spreja v akomko?vek uhle do 60 stup?ov od vertikály. Jedná sa teda o jeden z najni??ích stup?ov vodeodolnosti.

Zavá?ia na va?om rozhodovaní o kúpe aj tieto nové okolnosti?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.