Neprejde takmer jediný tý?de? bez toho, aby spolo?nos? Xiaomi neodhalila svetu nejaký nový zaujímavý gadget. Hoci ich tento ob?úbený výrobca oficiálne predáva len v domovskej ?íne, v?aka Gearbestu si vä??inu z nich mô?eme pokojne zakúpi? aj k nám na Slovensko. Do ponuky tohto e-shopu tak najnov?ie pribudla trojica produktov, ktoré ponúkajú ve?a muziky za málo pe?azí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi VR Play 2

Cena: 23 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Mi VR Play 2 za 23 ?

Prvý z nich je najnov?í, pri?om ho ?ínsky gigant oficiálne odhalil len minulý mesiac. Netrvalo dlho a druhá generácia headsetu na virtuálnu realitu s ikonickým logom Mi zavítala aj na stránky Gearbestu. Medzi jej najvä??ie prednosti patrí bez pochýb nízka váha a podarený dizajn oválny. Celý headset je vyrobený z pevného, no zárove? na dotyk príjemného plastu, ktorý je potiahnutý jemnou vrstvou látky. Vnútorná strana je kvôli zamedzeniu tla?enia pri nosení vystlaná penou. Základným prvkom tohto produktu je v?ak dvojica ?o?oviek, ktoré pribli?ujú obraz smartfónu, ?ím zabezpe?ujú strhujúci zá?itok z virtuálnej reality. Xiaomi Mi VR Play 2 je kompatibilný so 4,7 a? 5,7-palcovými smartfónmi, pri?om jeho cena ?iní 23 ?.

Xiaomi Roidmi magnetický dr?iak

Cena: 6 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Roidmi magnetický dr?iak za 6 ?

Ak si u? najazdil zopár kilometrov, tak ur?ite ve?mi dobre vie?, ?e vôbec nie je jedno, ne aké miesto umiestni? svoj smartfón. Ak ho toti?to len tak polo?í? na palubovú dosku, pri ostrej?ích zákrutách vzlietne ako lietadlo, no následne pristane omnoho tvrd?ie. Preto je ur?ite rozumnej?ie siahnu? po kvalitnom dr?iaku, ktorý ti v?ak nezaberie ve?a miesta a zárove? ?a nebude obmedzova?. V tomto smere je doslova jasnou vo?bou magnetický dr?iak Rodmi, na ktorý sa bude môc? tvoj smartfón bez váhania spo?ahnú?. V?aka silným magnetom stojan starostlivo udr?í zariadenie aj na slovenských cestách deravých ako ementál. Aby toho nebolo málo, prichytenie a opätovné odobratie z dr?iaka je mo?né pohodlne vyrie?i? za pomoci jedinej ruky. Toto v?etko pritom stojí len 6 ?.

Xiaomi osobná váha druhej generácie

Cena: 48 ?


zdroj fotografie: Blogs.Deia

Kúpi? Xiaomi osobnú váhu za 48 ?

V prípade, ?e sa nedávne ve?kono?né sviatky rapídne prejavili na tvojej váhe a chce? s tým nie?o robi?, tak ti práve tento ?ikovný gadget doká?e pomôc?. Táto osobná váha toho toti? zvládne skuto?ne ve?a a napriek tomu, ?e za teba neschudne, rozhodne ?a doká?e donúti? k zdrav?iemu ?ivotnému ?týlu. Okrem tradi?ného zobrazenia tvojej aktuálnej hmotnosti ti vie zobrazi? aj tvoju hmotnos? z minulosti, v?aka ?omu získa? detailné informácie o tvojom progrese. Osobná váha od spolo?nosti Xiaomi tie? podporuje technológiu Bluetooth 4.0, ?o znamená, ?e sa zvládne spárova? s takmer akýmko?vek smartfónom. Tento ?ikovný pomocník ti v spolupráci s prepracovanou aplikáciou doká?e vypo?íta? BMI index alebo objem svalovej hmoty. Produkt samotný ?a vyjde na 48 ?.

Okrem toho sa ti ur?ite oplatí nahliadnu? aj na kompletný výpredaj produktov v?etkých zna?iek, ktorý nájde? na odkaze ni??ie. Ak má? v?ak náhodou vyhliadnutý produkt, ktorý sa v tomto zozname nenachádza a privítal by si jeho ni??iu cenu, rozhodne ?a pote?íme. Na v?etky nezlacnené zariadenia toti? mô?e? vyu?i? kupón MayAFF, ktorý odpo?íta 10 % z celkovej sumy daného výrobku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
18%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
9%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.