Galaxy S8 sa ledva stihol za?a? predáva? a u? tu máme prvé informácie o jeho nástupcovi. Hovorí sa o ?om v spojitosti s novým mobilným ?ipsetom, na ktorom Qualcomm a Samsung u? spolu pracujú. Rovnako ako tohtoro?ný Snapdragon 835, aj jeho budúcoro?ný nástupca má patri? medzi tie najvýkonnej?ie mobilné ?ipsety svojej doby.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve spolo?nos? Samsung stojí za výrobou ?ipsetov Snapdragon 835, ktoré americký Qualcomm tento rok naplno uvádza do prevádzky. Aj ke? sa trh za?ína plni? novými smartfónmi s týmto procesorom, vä??ina z nich sa vo ve?kom e?te nepredáva. To v?ak neznamená, ?e títo dvaja giganti nepracujú na ni?om novom. Práve naopak. Pod?a najnov?ích správ pracujú vývojári oboch spolo?ností na plné obrátky, aby bol najnov?í Snapdragon 845 pre budúci rok schopný vstúpi? na trh.


zdroj fotografie: Xiaomi

Najni??ia slovenská cena Galaxy S8

Galaxy S8 aktuálne patrí medzi tie najvýkonnej?ie a najrýchlej?ie vlajkové lode s Androidom, no jeho budúcoro?ný nástupca, Galaxy S9, má by? e?te výkonnej?í. Nepredstavite?ný výkon bude dosahova? práve v?aka procesoru Snapdragon 845, ktorý má by? vyrábaný e?te modernej?ím 7 nm výrobným procesom. O jeho výrobu sa opä? postarajú fabriky spolo?nosti Samsung, ku ktorému sa tentokrát pridá aj spolo?nos? TSMC. Masová produkcia týchto ultra-moderných mobilných ?ipsetov by mala od?tartova? niekedy na za?iatku roka 2018.

Galaxy S9
zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Aj budúci rok zrejme budeme svedkami akéhosi monopolu spolo?nosti Samsung pri vyu?ití mobilného procesoru Qualcommu. Ako iste vie?, tohtoro?né vlajkové lode so Snapdragonom 835 me?kajú nieko?ko tý?d?ov a? mesiacov najmä kvôli Samsungu, ktorý má prvotné právo na pou?itie a predaj vyrobených kusov procesorov. Ka?dopádne, Snapdragon 845 má pred sebou e?te dlhú cestu, po?as ktorej musí zdola? nieko?ko procesov, aby bola docielená ?o najlep?ia optimalizácia výkonu a energetickej spotreby.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]