Aj takáto jednoduchá vec, ako je ochranný obal telefónu vie ob?as spôsobi? problémy. Predov?etkým vtedy, ak je dizajn telefónu nie?ím odli?ný od ostatných. Výnimkou nie je ani Galaxy S8 so svojím Infinity displejom, ktorý spôsobuje výrobcom týchto ochranných pomôcok ?a?kú hlavu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Situácia, ktorú si ur?ite za?il aj ty. Prvých pár dní, mo?no tý?d?ov sa k telefónu správa? s oh?aduplnos?ou a chráni? ho pred po?kodením. No ako plynie ?as, tak opadá aj starostlivos? a u? ani nevie?, kam si ho naposledy zahodil. Neoddelite?nou sú?as?ou je aj ochranný obal. Zdanlivo banálna vec. Pri be?ných smartfónoch si kryt vyberá? pod?a toho, ?i sa ti pá?i, alebo nie. To ale nie je prípad najnov?ej vlajkovej lode Samsungu, konkrétne S8 a S8+. Nádherné kúsky techniky, pý?iace sa e?te kraj?ím displejom. A to je aj jedna z vecí, ?o ho robí najlep?ím smartfónom sú?asnosti. Napriek tomu, ?e je chránený odolným sklom, v?aka zaobleným hranám a ve?kým pomerom displeja k telu pôsobí krehko. Zdravý rozum preto radí zaobstara? si nejakú tú dodato?nú ochranu, aj na úkor dizajnu.

Samsung Galaxy S8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Zdroj fotografie: Dieter Bohn

A tu nastáva problém. Na trhu sa momentálne nenachádza kryt, ktorý by dostato?ne chránil displej pri polo?ení nadol a zárove? zachovával funkcie zakriveného displeja. Na obrázku vy??ie je zobrazený kryt, ktorý ponúka americký operátor Sprint. Smutné na tom je, ?e toto má by? najlep?í kryt, ktorý ponúka. Samozrejme, svoju úlohu sp??a dobre, ale úplne narú?a pocit z dr?ania tohto telefónu a pôsobí dos? neohrabane. Jeden obchod dokonca vrátil celú zásielku krytov, preto?e nesp??ali jeho ?tandardy.


Zdroj fotografie: Spigen

Kryty na Galaxy S8

Najlep?ie teda vychádza flipové puzdro, ktoré ti ponúkne komplexnú ochranu. Takisto zachováva funkcie edge displeja, aj ke? nie ka?dý je jeho zástancom a mô?e mu vadi? neustále otváranie a zatváranie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak