banner-note-7
Zdá sa, ?e aféra okolo pomyselného krá?a tabletofónov, smartfónu Samsung Galaxy Note 7, nikdy neskon?í. Napriek tomu, ?e sa spolo?nos? zo v?etkých síl sna?í o urýchlenú nápravu formou výmenného programu to vyzerá tak, ?e tento program nie je a? tak úspe?ný. Zákazníci z Ju?nej Kórei, ktorá predstavuje pre spolo?nos? domovský trh, sa toti?to s?a?ujú aj na nové, vymenené kusy. Dôvodom má by?, ako inak, batéria.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Samsung sa sna?í o lep?iu informovanos? o tom, ?i konkrétny smartfón disponuje dobrou alebo naopak chybnou batériou. Za?ala sa tak ?íri? nová aktualizácia systému, ktorá na chybných kusoch ponechá bielu ikonku batérie a na kusoch s dobrou batériou zas bude svieti? ikonka zelenej farby. Niektorí zákazníci z Ju?nej Kórei tak u? majú na svojom smartfóne zelenú ikonku batérie, ke??e výmenný program od?tartoval práve v tejto krajine, ktorú nasledovali v?etky ?al?ie svetové trhy. Napriek tomu v?ak ve?ká ?as? majite?ov u? opravenej verzie smartfónu ?alej hovorí o nie príli? ideálnom stave zabudovaného akumulátora. Ten sa pod?a informácií zna?ne prehrieva a aby toho nebolo málo, rýchlo stráca energiu.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

galaxy-note-7-ikona-baterie-2

Samotný proces výmeny bol v domovskej krajine Samsungu od?tartovaný 19. septembra a dnes, ani nie tý?de? na to, samotný technologický gigant uznal, ?e niektorí zákazníci sa na?alej s?a?ujú na neoptimálny stav batérie. Technologický gigant v sú?asnosti preveruje, ?i sa problém s prehrievaním a rýchlou stratou energie vyskytuje aj na iných svetových trhoch. Zatia? to v?ak vyzerá tak, ?e sú tieto problémy obmedzené len a len na Ju?nú Kóreu. Hovorca spolo?nosti sa nechal po?u?, ?e problém u? vymenených jednotiek nespo?íva v chybných batériách. Rýchle vybíjanie vraj navy?e hlási iba ve?mi malá ?as? zákazníkov, no ich presný po?et hovorca neuviedol.

TIP: Výmenný program pre Galaxy Note 7 mô?e Samsung stá? viac ako ?len? jednu miliardu

Okrem toho sa na Samsung sype popol doslova zo v?etkých strán a najnov?ie nepríjemnosti pochádzajú z exotických Filipín. Jeden z tamoj?ích majite?ov smartfónu Samsung Galaxy S7 Edge toti?to uverejnil na sociálnu sie? fotografie svojho prístroja v doslova zhorenom stave. Bohu?ia?, majite? neuviedol ako k vzb?knutiu do?lo, no zrejme za to mô?e opä? chybná batéria. Treba taktie? spomenú?, ?e Filipín?an nav?tívil so svojou po?kodenou S7-kou oficiálnu kamennú predaj?u juhokórejskej spolo?nosti, kde mu následne bola vrátená suma za smartfón v plnej vý?ke.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]