banner-nexus-6pLínia smartfónov Nexus sa vyzna?uje dokonalou softvérovou podporou. Boli to zariadenia robené pre samotný Google najvä??ími výrobcami na svete. Sú ve?mi populárne v komunite pou?ívate?ov aj vývojárov, ktorí sa ve?akrát starajú, aby bolo zariadenie aktualizované aj neoficiálnou cestou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak stále vlastníte Galaxy Nexus, ktorý u? právom patrí do dôchodku, mô?ete na ?om vyskú?a? najnov?í Android 7.1 Nougat. Ten sa na smartfón dostal v?aka ROM od Unlegacy-Android Project. Na ?ele projektu stoja vývojári MWisBest a Ziyan. Ich cie?om je prinies? najnov?ie funkcie Androidu na hardvér, ktorý u? dávno nie je podporovaný. Práve Galaxy Nexus je posledným zariadením na zozname. ROM sa nachádza na populárnom fóre XDA a je ozna?ená statusom ,,Stabilná“. No v príspevku sú spomenuté viaceré chyby, s ktorými sa systém potýka. Jedná sa napríklad o problémy s GPS alebo mobilnými dátami.

LG Nexus 5X mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Problémy mô?u nasta? aj pri pripájaní sa na 5 GHz WiFi siete. Chybi?ka sa na?la aj v muultitaskingu, ktorý zle vykresluje okná aplikácií. Nie je to v?ak ni?, ?o by vá?ne ovplyv?ovalo pou?ívanie. Okrem toho v?etky dôle?ité funkcie idú takmer dokonale. Ak si chcete systém nain?talova?, budete potrebova?, samozrejme, rootnutý Galaxy Nexus a tie? trochu ?asu. Smartfón z roku 2011, ktorý je zárove? aj legendou si nepochybne zaslú?i takúto významnú aktualizáciu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.