Gadgety z Číny #96

S novými cie?mi, plánmi a vervou sa vrháme do ?al?ích mesiacov, v ktorých nebude chýba? ani populárna rubrika Gadgety z ?íny. Dnes je to u? 96. diel a pomalými krô?ikmi sa blí?ime k vytú?enej 100-ke. Predtým si ale po?me e?te ukáza?, aké gadgety sme vybrali tento tý?de?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentná stolová lampa od BlitzWolf

Cena: 34,89 ?

Lampa na pracovný stôl je nevyhnutným prvkom v akejko?vek kancelárii. Známa spolo?nos? BlitzWolf sa v?ak rozhodla, ?e pripraví inteligentnú lampu, ktorá toho doká?e ponúknu? naozaj po?ehnane. Hlavnú úlohu zohrávajú ?peciálne LED panely, ktoré sú ?etrné k ?udskému oku a ponúkajú perfektné podmienky pri práci s po?íta?om ?i pri ?ítaní knihy. Samotná lampa sa dá taktie? otá?a? v nieko?kých smeroch a v rôznych uhloch.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? v Banggood.com

Elegantný dr?iak slúchadiel

Cena: 4,30 ?

Pri vylep?ovaní pracovného stola e?te chví?u ostaneme. Druhý gadget je toti? pre v?etkých tých, ktorým sa len tak vá?ajú slúchadlá na stole. S týmto stojanom nielen?e získa? kone?ne pre ne miesto, no tvoj pracovný priestor okam?ite naberie na kvalite.

Kúpi? v GearBest.com

Set inteligentných gadgetov od Xiaomi

Cena: 54,33 ?

Xiaomi je známe aj tým, ?e jeho výbava inteligentných gadgetov je naozaj mohutná. V portfóliu tak nájdeme aj skvelé a hlavne lacné príslu?enstvá do inteligentnej domácnosti. Ako ve?mi zaujímavá ponúka sa javí set 5 v 1, v ktorom nájde? rôzne senzory, inteligentnú zásuvku, mera? teploty a hlavne pomyselný mozog týchto gadgetov, v?aka ktorému doká?u medzi sebou komunikova?. ?ere?ni?kou na torte je exkluzívne balenie.

zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? v GearBest.com

Ochranné rú?ko

Cena: 19,14 ?

Asi ti je známe, ?e ?ína trpí nadmerným zne?istením ovzdu?ia. Xiaomi sa rozhodlo, ?e pre svojich drahocenných zákazníkov z domovskej krajiny pripraví ochranné rú?ko, ktoré ich ochráni pred ?kodlivým smogom. Nový a hlavne nesmierne u?ito?ný produkt je vyrobený zo ?peciálneho materiálu s ko?enou textúrou a 3D dizajnom a pevným úchytom k brade a bo?ným ?e?ustiam. Filter doká?e zadr?a? a? 98 % v?etkých ne?istôt s ochranou pred ?asticami men?ími ako 0,3 mikrometra, ?o zah??a najmä baktérie, pe?ové, a výfukové ?astice.

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? v Banggood.com

Okuliare so zabudovanými svetlami

Cena: 8,47 ?

A dnes to ukon?íme gadgetom, ktorý sa hodí najmä pre ?ikovných kutilov, ktorí si na?li zá?ubu v mikroelektronike. Tieto ochranné okuliare toti? ponúkajú po stranách dve LED svetlá s vysokou svietivos?ou. Vyu?itie v?ak nájdu aj pri opravách v zákutiach motorov ?i pri poruche potrubí.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]