Gadgety z Číny #82

banner-mi-notebook-air-12Gadgety z ?íny dnes prinesú u? svoj 82. diel. Znie to neuverite?ne, ko?ko tý?d?ov vám u? priná?ame päticu parádnych gadgetov a iných ?ikovných zariadení z ?íny. Nesmierne si ceníme va?u podporu, ktorá nám dodáva potrebné nad?enie na vytváranie ?al?ích a ?al?ích ?astí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Roidmi 2S

Cena: 15 ?

Rôznorodos? gadgetov od Xiaomi je vskutku výnimo?ná. Do kategórie dokonalých patrí aj Roidmi 2S. Navonok vyzerá ako klasická nabíja?ka (podporuje aj rýchle nabíjanie) do auta s dvomi USB portami, no to ani z?aleka nie je v?etko. Zariadenie skrýva vo vnútri aj Bluetooth modul, ktorý slú?i na pripojenie smartfónu a umo??ujeme handsfree telefonovanie. ?al?ou vlastnos?ou je prepojenie s audio sústavou vá?ho auta na automatické prehrávanie hovorov ?i hudby. Úplnou ?ere?ni?kou na torte je aplikácia, pomocou ktorej hravo nastavíte v?etky potrebné atribúty.

Kúpi? v GearBest.com
   Kupón REYESROIDMI2S

Xiaomi Mi Powerbank 2

Cena: 23 ?

To, ?e powerbanky od Xiaomi sa te?ia ve?kej ob?ube u miliónov pou?ívate?ov na celom svete sná? ani netreba e?te raz pripomenú?. Pri nedávnom predstavení novej Mi Powerbank 2 sa teda opä? mno?stvo z nich rozhodlo pre kúpu. Nová generácia priná?a mierne inovovaný dizajn, pri?om kapacita zostala na nadpriemerných 10 000 mAh. Po novom je v podpore v?ak rýchlonabíjanie ako pre napájané zariadenia, tak aj pre samotnú powerbanku, a to s maximálnym výkonom 18 W. ?ia?, men?ím negatívom je pou?itie star?ieho microUSB konektora.

xiaomi-mi-power-22

Kúpi? v iBuygou.com

K?ú?enka s Bluetooth a GPS lokalizáciou

Cena: 12,02 ?

Ur?ite sa vám aspo? raz stalo, ?e ste niekde nechali pe?a?enku alebo k?ú?e od domu. Po strate spravidla prichádzajú bezcenné noci, kedy len premý??ate nad tým, kde mô?u by?. Tým pravým rie?ením je tretí gadget v podobe k?ú?enky, ktorá v sebe integruje Bluetooth a GPS lokalizáciu. Ak si ju teda pripevníte k zvy?ku va?ich k?ú?ov, v prípade ne?elanej straty sa automaticky spustí hlasný zvuk cez reproduktor pripojeného smartfónu. Lokalizácia sa hodí aj vtedy, ke? toto zariadenie chcete venova? va?im malým ratolestiam alebo star?ím penzistom, ktorí budú v?dy pod drobnoh?adom.

Kúpi? v Banggood.com

Elegantný dr?iak slúchadiel

Cena: 4,17 ?

Opä? tu máme gadget, ktorý zve?adí akýko?vek pracovný stôl na nepoznanie. Jedná sa o elegantný dr?iak slúchadiel vo viacerých farebných prevedeniach.

Kúpi? v Banggood.com

Najnov?í Xiaomi VR Headset

Cena: 44,58 ?

Pri obroskom predstavovaní smartfónov Mi Note 2 a revolu?ného Mi MIX pri?iel rad aj na nový headset virtuálnej reality Mi VR. Ten podstatne vylep?uje aktuálne Mi VR Play, ktoré skôr vychádzajú z konceptu Google Cardboard. Medzi najvä??ie inovácie patrí hlavne vstavaný pohybový senzor, ktorý zabezpe?í a? 16-násobne vä??iu citlivos? pohybu, ?i?e ka?dý pohyb hlavou bude ove?a rýchlej?í a presnej?í. Dostupný je aj 9-osí ovláda? pohybu a Xiaomi taktie? predstavilo obchod MIUI VR. Ve?mi nás v?ak mrzí obmedzenie len na najnov?ie smartfóny výrobcu – na Mi Note 2, Mi5S, Mi5S Plus a Mi5.

xiaomi-vr-2

Kúpi? v iBuygou.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
81%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]