Gadgety z Číny #74: Vyberáme päť-eurové gadgety

banner-honor-8
U? v predchádzajúcom dieli ste si mohli vychutna? ?peciál s tými najlep?ími gadgetmi do 2 ?. V týchto ?peciálnych dieloch pokra?ujeme aj tento tý?de? a najnov?ie sme si na mu?ku zobrali príslu?enstvo s maximálnou cenou 5 ?. Opä? vám teda priná?ame päticu zaujímavých gadgetov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Remienok pre Xiaomi Mi Band 2

Cena: 2,72 ?

Vysoká kvalita fitness náramku Xiaomi Mi Band 2 je nespochybnite?ná a len zopár mesiacov po predstavení má na konte toto zariadenie nieko?ko stoviek tisíc hrdých majite?ov. Mo?no vám v?ak preká?a oby?ajný ?ierny remienok, ktorý pôsobí trochu fádne. Na??astie, len za necelé 3 ? existuje náhrada, a to dokonca s viacerými farebnými prevedeniami. Je teda len na vás, ktorú farbu si zvolíte.

Kúpi? v Banggood.com

Redukcia z USB Type-C na microUSB od BlitzWolf

Cena: 3,35 ?

Nový ?tandard reverzibilného napájacieho konektora USB Type-C sa pomaly udomác?uje vo v?etkých nových smartfónoch a iných zariadeniach. Sme si v?ak istí, ?e vä??ina pou?ívate?ov stále nemá doma dostato?né mno?stvo káblov s novým konektorom. Existuje ?ikovné rie?enie v podobe malej redukcie, ktorú si vlo?íte napríklad do pe?a?enky a budete ju ma? v?dy pri sebe. Záruku kvality zaru?uje fakt, ?e výrobu obstaráva známa firma BlitzWolf.

Kúpi? v Banggood.com

Ko?ené ochranné púzdro pre smartfóny

Cena: 4,91 ?

Ochranné púzdro je pre mnohých stále druhým najdôle?itej?ím prvkom k smartfónu hne? po nabíja?ke. Do piatich eur sme na?li jedno výborné púzdro, ktoré je vyrobené z ko?e a doká?e uchova? smartfóny s uhloprie?kou displeja men?ou ako 6,3-palcov. K dispozícii sú celkovo 4 farebné prevedenia.

Kúpi? v Banggood.com

Vodeodolné púzdro BlitzWolf s dotykovou vrstvou

Cena: 4,55 ?

Výrobky spolo?nosti BlitzWolf sú naozaj rozmanité a vyzna?ujú sa tou najvy??ou kvalitou. Presne toto mô?eme poveda? aj o vodeodolnom púzdre pre smartfóny s maximálne 6-palcovou uhloprie?kou. Púzdro disponuje ?pi?kovou certifikáciou IPX8, ktorá zabezpe?í, ?e sa mô?ete ponori? a? do h?bky 30 metrov. Neocenite?nou vlastnos?ou je ur?ite aj dotyková vrstva a vá? smartfón teda mô?ete naplno pou?íva? aj pod vodou.

Kúpi? v Banggood.com

LED svetlo na bicykel

Cena: 3,64 ?

Osvetlenie cyklistov na cestách je horlivo diskutovaná téma, ktorá rozde?uje motoristov a cyklistov na dva tábory. U? nieko?ko rokov sme svedkami vá?nych dopravných nehôd, ktorým by mohol zabráni? jednoduchý reflexný prvok alebo men?ie svetlo na bicykli. Práve preto sme sa rozhodli, ?e skúsime pomôc? a na?li sme toto vynikajúce LED svetlo s troma re?imami svietenia a odolnou kon?trukciou.

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
68%
Chcem to
16%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]