Gadgety z Číny #69

banner-zuk-z2
U? len jeden diel nás delí od jubilejného 70. dielu, na ktorý sme si pripravili mno?stvo noviniek. Na?e o?akávania sú ve?mi ve?ké a veríme, ?e sa vám budú nové vlastnosti Gadgetov z ?íny pá?i?. Teraz tu v?ak mám e?te jeden ve?mi zaujímavý diel. Po?me sa pozrie? na tohto tý?d?ový výber lákavých gadgetov. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

USB ventilátor, ktorý ukazuje aktuálny ?as (6,84 ?)

Ventilátor je v týchto d?och nevyhnutnou sú?as?ou po?as celého d?a, no prvý gadget pôsobí fantasticky aj po estetickej stránke. Na svojich kamarátov alebo rodinu mô?ete zapôsobi? parádnym ventilátorom, ktorý ukazuje aktuálny ?as ve?mi coolovo, a to v?aka otá?ajúcím sa LED diódam. Pomyslenou ?ere?ni?kou na torte je napájanie cez USB konektor

Kúpi? v Tinydeal.com

Stabilizátor do ruky pre smartfóny a fotoaparáty (5,07 ?)

Optická stabilizácia obrazu pri nahrávaní videa so smartfónom je ve?mi ?iadúca, najmä pri jemnom 4K rozlí?ení. Ak sa chcete teda z ?asti vyhnú? rozstraseným záberom pri dr?aní aparátu v ruke, malý tripod do ruky sa mimoriadne hodí. Mô?ete ho rozlo?i? niekde na peknom mieste a zaznamenáva? timelapse video, no bez problémov mô?e poslú?i? pri stabilizácii, ke? dr?íte zariadenie v ruke.

Kúpi? v Banggood.com

3.5 mm audio jack splitter od Remaxu (4,6 ?)

Klasický 3.5 mm audio, bohu?ia?, z najnov?ích top smartfónov ustupuje. Jasným dôkazom je tohtoro?ná rada smartfónov Le 2 od LeEco, ktorá u? prichádza s audiom len skrz USB Type-C konektor. V prípade, ?e stále tú?ite po ?starej? klasike, vyu?itie 3.5 mm jacku mô?ete zna?ne zefektívni?. ?ikovný splitter, ktorý zvý?i po?et jack vstupov na dva je praktickou pomôckou. Na záver e?te pridáme informáciu o výrobcovi, ktorým je známa spolo?nos? Remax. O kvalitu sa teda netreba bá?.

Kúpi? v Banggood.com

Dvojitý dr?iak fotoaparátov na statív (5,53 ?)

Pri fotoaparátoch a videokamerách sa e?te na chví?u zastavíme. Na?li sme toti?to tento praktický gadget, ktorý umo??uje osadi? na statív ved?a seba dva fotoaparáty. Ve?kou výhodou je aj rýchle doru?enie z EÚ skladu a maximálna nosnos? 3 kg.

Kúpi? v Banggood.com

?týlové bezdrôtové slúchadlá (9,77 ?)

Bezdrôtové slúchadlá sú ve?mi ?iadané a uvedomujú si to aj ?ínski výrobcovia. V poslednom gadgete si trochu priblí?ime ve?mi ?týlové bezdrôtové slúchadlá, ktoré kombinujú moderný vzh?ad so ?pi?kovým audio zá?itkom. K slúchadlám sa pripojíte cez Bluetooth 4.1 a po kon?truk?nej stránke ponúkajú prvotriedne spracovanie s mno?stvom vychytávok pre spríjemnenie pou?ívania. Maximálny dosah je 10 m a výdr? na jedno nabitie je pribli?ne okolo 3 hodín. Na gadget, ktorý nestojí ani 10 ? vcelku dobré, ?o poviete?

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]